Framkomlighet. Cykel- och gångbanan på Skanstullsbrons östra sida (vänster i bild) kan bli bredare. I så fall kvarstår två körfält, ett för bilar och ett för bussar. Foto: foto: Erik Simander

Bredare cykelbana på Skanstullsbron – ett körfält ryker

Ett körfält på Skanstullsbrons östra sida kan försvinna och bli cykel- och gångbana. Samtidigt försvinner ett körfält. Ambitionen är att arbetet ska dra i gång i höst.

  • Publicerad 15:35, 3 jun 2022

Det har skett flera olyckor, varav en allvarlig

Under högsäsong passerar 12 500 cyklister och 2 000 fotgängare Skanstullsbron per dygn. De kan nu få det lättare att ta sig fram på östra sidan.

– Det är för smalt. Det har skett flera olyckor, varav en allvarlig. Sträckan uppfyller inga krav eller normer vi har i cykelplanen, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Därför vill staden bredda gång- och cykelbanan till ungefär 5,5 meter. Av de tre norrgående körfälten tas ett i anspråk och kvarvarande skiljs från cyklister och fotgängare med en betongbarriär. Ny asfaltsbeläggning ska på plats.

Mot korsningen med Ringvägen behålls alla körfält för bilar.

Hur påverkas bilisterna?

– Enligt de beräkningar som finns behövs inte två körfält. Det kan uppfattas som att det blir mer köer, men det handlar om att bilarna hamnar längre upp på bron. Det blir en kö, i stället för två.

Restiden påverkas inte

2014 gjordes motsvarande åtgärd på andra sidan, vilket Daniel Helldén menar har gett gott resultat. Enligt trafikkontoret ska inte restiden för bilar påverkas.

Förutsatt att byggmaterial kan levereras innan vintern kan bygget starta sent i höst, annars påbörjas det våren 2023. Projektet väntas ta 12 veckor.

Under delar av byggtiden stängs sträckan av för cyklister och fotgängare som då hänvisas till andra sidan bron, alternativt Skansbron. När betongbarriärerna ska på plats kan bilarnas framkomlighet försämras.

Projektet väntas kosta 14 miljoner kronor. Beslut om åtgärden ska tas i trafiknämnden 9 juni.