"Hela vår tillvaro har vänts upp och ner. Vi är fruktansvärt oroliga", säger Sams pappa. Foto: Daniel Díaz

Bredängsbo förtvivlad: Sonen Sam är försvunnen

15-årige Bredängskillen Sam placerades på en hvb-gård för att komma bort från kriminalitet och droger. Men det fanns cannabis där, och Sam fortsatte att röka. I slutet av september försvann han – och är borta sedan dess.

  • Publicerad 10:52, 13 nov 2018

För en dryg månad sedan vändes livet upp och ner för Bredängsbon Josef* och hans familj. Sonen Sam lämnade det hvb-hem i Västmanland där han bott sedan i mitten av juli.

Sedan dess vet de inte var han finns.

– Det är en fruktansvärd oro. Vår son behöver psykisk hjälp, och vi är rädda att han ska börja med tyngre droger. Jag åker runt i bilen flera mil om dagen och letar efter honom, berättar Josef.

Vi träffar Josef på Bredängs konditori, en allvarlig och nedstämd man, upprörd men ändå samlad. Han berättar att Sam håller sig undan för att Skärholmens stadsdelsnämnd tvångsomhändertagit honom enligt LVU, sedan han försvunnit från hvb-hemmet. I telefonsamtal har sonen sagt att han är livrädd för var han ska hamna om han kommer fram.

– Vi har vädjat till socialtjänsten att häva LVU-beslutet för att vår son ska komma tillbaka och få vård. De gick inte med på det. Därför har vi överklagat till förvaltningsrätten, säger Josef.

Har adhd-diagnos

Medan skymningen faller berättar han sin sons historia. Bekymren började när han var åtta år.

– Vi märkte att han var annorlunda än sina syskon. Han kom ofta i bråk med klasskamrater och hade svårt att kontrollera impulser och tänka på konsekvenser av vad han gjorde, säger Josef.

Så småningom fick Sam bland annat diagnosen adhd. Hans skolår var turbulenta och familjen hade mycket kontakt med socialtjänsten. Josef kämpade för att han skulle få en stödperson. Först i början av 2018 fick han det, men bara fyra timmar i veckan.

”Vår son har många goda sidor och har inga svårigheter med att lära sig saker. Men hans problem tog överhanden”, berättar Josef som tagit med sonens keps till konditoriet där vi möts.   Foto: Daniel Dìaz

– När han var med stödpersonen fungerade han väldigt bra, inte minst i skolan. Han behöver någon som vägleder och skyddar honom! Därför ville vi att han skulle få fler timmar, men det beviljades inte, berättar Josef uppgivet.

Drogs till kriminella

Det stora problemet var att Sam börjat umgås med äldre kriminella. Det hjälpte inte att föräldrarna försökte prata honom tillrätta. Han lockades av den kriminella livsstilen och utnyttjades av äldre, till att begå brott.

Och så rökte han cannabis, till föräldrarnas förtvivlan.

– Vi märkte det på hur han agerade och på att han magrade och mådde dåligt. Vi kontaktade socialtjänsten, eftersom vi insåg att han måste bort från den här miljön, säger Josef.

Kom över cannabis

Socialtjänsten hittade en plats åt Sam på hvb-gården Löjtnanten i Norberg, några mil norr om Västerås. Dit kom han i juli. Men vistelsen blev misslyckad. Sam mådde fortsatt dåligt och trivdes inte. Dessutom kom han över droger. I september åtalades han för ringa narkotikabrott, sedan han och flera andra pojkar rökt cannabis.

– Vi skickade vår son till hvb-hemmet för att han skulle komma bort från drogerna. Och så fanns det knark på gården! säger Josef upprört.

Han berättar att socialtjänsten ville flytta Sam till ett annat hvb-hem, men att inget hände. I slutet av september försvann Sam och är nu efterlyst. Som en följd av det omhändertogs han alltså enligt LVU. Sedan har kontakten med socialtjänsten varit dålig.

– De svarar inte när jag ringer och hör inte av sig tillbaka. Som jag ser det har de slarvat bort vår son. Sedan ringer de inte ens och frågar hur vi mår.

*Josef och Sam är fingerade namn.

”Vår son kan vara arg och impulsiv, men efter fem minuter är han snäll som ett lamm igen. Han behöver vård”, säger Josef. Foto: Daniel Díaz

Fakta

Detta är ett hvb-hem

Ett hem för vård eller boende (hvb) bedriver behandlingar eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran.

Ett hvb-hem kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med behov inom socialtjänstens ansvarsområde, som missbruks- eller beroendeproblematik.

Man kan placeras på en hvb-gård med sitt eget eller sina föräldrars samtycke, enligt socialtjänstlagen (SoL). Man kan också tvångsomhändertas av myndigheterna, enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).

Verksamheten ska anpassas efter den enskildes individuella behov och förutsättningar. 

Källa: Ivo
Visa merVisa mindre