Samtliga politiska partier i kommunstyrelsen ställde sig bakom Alliansens initiativ. Foto: Fredrik Gustafsson

Bred politisk enighet att elsäkra Upplands-Bro

Med några få dagar kvar till valet så samlades Upplands-Bros kommunstyrelse för ett sista möte. I samband med detta möte la Alliansen fram ett ledamotsinitiativ som berör el- och energiförsörjningen i Upplands-Bro.

  • Publicerad 11:32, 9 sep 2022

Hur säkerställer vi att våra verksamheter inte drabbas vid elbrist?

M, L, Kd och C skriver: "Dels behöver beredskap och prioriteringar göras på kort sikt där risk finns att elbrist kan påverka våra verksamheter redan i vinter. Hur säkerställer vi att våra verksamheter och inte minst alla som finns i våra verksamheter inte drabbas vid elbrist och vid stängning av elledningar?"

I sitt initiativ tar partierna även upp aspekter som rör hur kommunen ska prioritera i händelse av att ledningar skulle stängas av.

Samtidigt behöver kommunen titta på hur dessa frågor kan lösas långsiktigt.

Tjänstemännen får i uppdrag av en enig kommunstyrelsen att säkerställa så kommunens verksamheter och brukare inte drabbas vid elbrist och eventuella avstängningar av nätet i vinter.

Politiken gav även uppdraget till tjänstemännen att ta fram en beredskapsplan för att möta eventuella framtida störningar inom el- och energiförsörjningen.

Socialdemokraterna röstade för förslaget men ville få in ett tillägg att "även föreningslivet skyddas från att drabbas genom prishöjningar av lokaler och hallar så att de kan fortsätta bedriva sina verksamheter".

Även Miljöpartiet röstade för allianspartiernas förslag men med ett eget tillägg som löd: "Upplands-Bro behöver en snabb utveckling för lokal energiproduktion genom solpaneler på kommunens tak och att undersöka förutsättningar för bildandet av ett lokalt energibolag, Upplands-Bro Energi (förnybar produktion lokalt)".

Samtliga partier ställde sig även bakom ovannämnda tilläggsyrkanden.

Mobil trygghetsturné runt om i Upplands-Bro

Kommunen och polisen lämnar centrum Hela kommunen är lika viktig i det pågående trygghetsarbetet. Det här menar Upplands-Bro kommun och polisen – och ger sig ut på en endagsturné.tisdag 4/10 17:21

Medborgarförslag om vattenleken i Kungsängens centrum

Borde även finnas i Bro: "Skulle vara fantastiskt" På torget i Kungsängens centrum finns det sommartid en fontän som lockar till lek bland kommunens yngre invånare. Nu föreslår en medborgare att en liknande lösning borde etableras i Stjärnparken i...måndag 3/10 17:28