Bilder från insatsen vid Nackabranden i början av juni. Foto: Melina Reid

Brandmän går på övertid för att klara torkan

Den extrema torkan har fört med sig en våg av skog- och markbränder i Stockholms län, och brandmännen på länets räddningstjänster tvingas till långa övertider. – Kan inte påminna mig om att vi haft en liknande situation, och det kan bli ännu värre, säger rutinerade brandchefen Lars-Göran Uddholm.

  • Publicerad 04:44, 16 jul 2018

För andra gången den här sommaren har länsstyrelsen utfärdat ett eldningsförbud i hela Stockholms län.

Maj månad var den torraste i Stockholm sedan 1951 och den varmaste någonsin. Det extrema vädret förde med sig en stor brandrisk och skog- och markbränder i länet ökade med 26 procent jämfört med i fjol.

Har samma bemanning året om

För länets tre räddningstjänster har det även medfört ökade övertidstimmar och mer strategiskt tänkande för att få i hop bemanningen som – även under semestermånaderna – ämnar att vara samma året runt.

– Jo, det är ett litet pussel. Men räddningstjänsterna stöttar vid behov varandra med resurser och vi kan få hjälp från andra delar av länet eller landet om det skulle behövas, säger Niklas Nordenskär, biträdande avdelningschef vid Storstockholms brandförsvar som har en utryckande bemanning om 94 personer dagtid i veckan och 91 personer under natt och helg.

Bland annat har personal från Storstockholm skickats till skogsbränder i Västmanland. Storstockholm hjälpte även till vid markbranden i Nacka i början av juni vilket annars är Södertörns brandförsvars insatsområde.

Lägger ett pussel

– Initialt vid en sån händelse är det snabba beslut som gäller. Men ju längre in i insatsen desto mer börjar man lägga det här pusslet för att lösa situationen med minst möjliga skada. Vi kan då besluta om att kalla in personal på övertid eller be om resurser från ett annat brandförsvar, säger Niklas Nordenskär.

Situationen under det första eldningsförbudet – den 17 maj till 21 juni – var så allvarlig att ledningen i Storstockholm gick upp i stabsläge med mer bemanning i beredskap. Men det var just i Södertörn med sina stora skogsområden där läget var som mest akut.

– Värst var det i slutet av maj. Då var det ingen kvar här på stationen, alla var ute vid olika insatser, säger Lars-Göran Uddholm, brandchef för Södertörns brandförsvarsförbund som varit i räddningsbranschen sedan början av 70-talet.

40 år i tjänsten – inte sett liknande

Under sina år i tjänsten har han aldrig varit med om något liknande.

– Jag kan inte påminna mig om att vi haft såhär torrt. 2014 härjade ju den stora branden i Västmanland, men en så långvarig torka i så stora delar av landet är nånting nytt.

Extremtorkan gör att lågorna i skog och mark snabbare kan sprida sig till stora ytor, något som gör det svårt för räddningsarbetarna att ringa in branden och få kontroll. Dessutom är områdena ofta svåråtkomliga samt svåra att lokalisera då de som larmar ofta inte kan specificera skogsområdet vid namn.

Om torkan fortsätter riskerar brandrisken att bli ännu högre

Lars-Göran Uddholm, brandchef

Sensommaren kan bli värst

Och läget kan bli ännu värre.

– Trädens löv blir mer torra ju närmare hösten vi kommer. Tidigare har de varit gröna och fulla av vätska. Om torkan fortsätter riskerar brandrisken att bli ännu högre, säger Lars-Göran Uddholm.

– Just nu jobbar vi utifrån vår ordinarie grundbemanning men blir det aktuellt kan vi som under de senaste större markbränderna snabbt gå upp i stabsläge igen, säger Niklas Nordenskär, hos Storstockholms brandförsvar, om fortsättningen.


Extremtorkan i siffror

Väderrekord och våg av skog- och markbränder. Så här var rekordmånaden maj.

Källa: SMHI, räddningstjänsterna i Stockholms län (Storstockholm, Attunda och Södertörn).