Brandhärjad urskog kommer återhämta sig

Efter en vandring på brandhärjade Ryssbergen slår Naturskyddsföreningen i Nacka fast att naturvärdena i skogsområdet har ökat. Kommunekologen i Nacka bekräftar: – Naturen blir inte sämre av att det brinner, den blir bättre sett ur naturens mångfald.

  • Publicerad 10:34, 28 aug 2018

Tidigare under augusti gjorde Naturskyddsföreningen i Nacka en naturvandring på det brandhärjade Ryssbergen.

Skogsbranden i juni skedde i ett naturområde med flera hundra år gamla tallar och var omfattande och tog flera dygn att släcka.

Bilda sig en uppfattning

Naturskyddsföreningen fick under sin vandring en uppfattning om hur branden påverkat området:

– Det man kan säga, naturvärdena har ökat ännu mer, inget är förstört, även om man kan tro det. Branden har gjort att det blir ytterligare variation. Skogen brinner normalt, det gynnar många, säger Ronny Fors, ordförande i Naturskyddsföreningen i Nacka.

Hur ser det ut i det brandhärjade området?

– Vissa delar har brunnit hårt, det har varit kraftigt brand på sina ställen, där alla träd dött. Sedan har ett antal träd sågats ned, det har handlat om ett säkerhetstänk, men som vi tycker varit onödigt. Vissa partier är svårt eldhärjade, sedan är det mycket som inte alls är påverkat

Växter kommer tillbaka

Ingen fauna eller djurart har försvunnit på grund av branden, enligt Naturskyddsföreningen:

– Nej, jag tror inte att det är så. Tallskogen är anpassad för att brinna. Lavar och mossa har försvunnit men de kommer tillbaka. 

Naturen blir inte sämre av att det brinner, den blir bättre sett ur naturens mångfald

Liselott Eriksson, kommunekolog

Liselott Eriksson är kommunekolog i Nacka kommun:

– Naturen blir inte sämre av att det brinner, den blir bättre sett ur naturens mångfald. Naturvärden är inte förstörda, det blir ett annat slags naturvärden, kan man säga.

På Ryssbergen är träden lika gamla som i Tyresta nationalpark där det finns 300 år gamla jättefuror. På Ryssbergen finns även mossor och svampar som endast trivs i urskog.