Södertörns brandförsvarsförbund ska använda mer vatten från sjöar vid släckningsarbeten. Foto: Mostphotos

Brandförsvaret söker alternativa vattenkällor

Släckning av skog- och markbränder belastar det kommunala vattennätet hårt. Därför ser Södertörns brandförsvarsförbund nu över alternativa vattenkällor, skriver Svt.

  • Publicerad 18:21, 16 jul 2018

Risken för skogsbrand är minst sagt stor för tillfället. Samtidigt har torkan i länet lett till att vattentillgången är begränsad på flera håll.

Södertörns brandförsvarsförbund tar vid släckningsarbeten vatten från de kommunala näten för dricksvatten och vid större mark- och skogsbränder belastas vattennätet hårt. Därför ser de nu över alternativa vattenkällor, rapporterar Svt.

Nytt eldningsförbud i Stockholms län

– Det är vattenbrist i vissa delar av länet, och då inte i Mälaren, utan det är så att kapaciteten i vattenverken är ansträngd. Vi släcker med renat vatten och då belastar vid uttaget ännu mer, säger Lars-Göran Uddholm, brandchef på Södertörns brandförsvarsförbund.

– Därför har vi gått ut och sagt att där vi kan använda oss av alternativa källor, vattendrag eller sjöar, kommer vi att göra det.

Även i akuta skeden av släckningsarbeten?

– Så länge det inte äventyrar säkerheten, vare sig för människor eller egendom, säger Lars-Göran Uddholm.

För att ta vatten från sjöar eller vattendrag använder sig Södertörns brandförsvarsförbund av motorsprutor, som kan pumpa upp och transportera vatten längre sträckor.

– I alla områden där vi har markbränder finns det många sjöar. Men blir det för omfattande bränder kan det bli att vi tar för mycket från en sjö och det är inte heller bra. Men generellt finns det tillräckligt med alternativa vattenkällor, säger Lars-Göran Uddholm.