Bra betyg för handikappomsorgen

  • Publicerad 19:09, 16 dec 2012

UPPLANDS-BRO Kommunens revisorer har låtit en utomstående granskar undersöka hur väl socialnämnden sköter sitt uppdrag enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Betyget blir klart godkänt.

Socialnämnden klarar bra av att styra, leda och följa upp stödet för funktionshindrade i kommunen, enligt rapporten.

Nattarbete på Granhammarsvägen

Kortare stopp då farthinder asfalteras. Under kommande natt, det vill säga natten mot torsdag, så kommer asfaltering av farthinder att ske på Granhammarsvägen. Det här kommer att medföra kortare stopp i trafiken.onsdag 20/1 14:45

Hennes saknad blev till skrivcafé

Prisade författare föreläser och inspirerar den som vill skriva Rebecka Sandqvist saknade sitt skrivcafé. Till slut blev saknaden för stor och nu startar hon ett digitalt med sin partner Daniel Persson och intresset är stort. – Folk har redan börjat höra av sig...måndag 18/1 12:33