Ebba Hagander Mir, ordförande i föreningen Välkommen till Värmdö. Foto: Stefan Källstigen

Bra beredskap i Värmdö för årets nyanlända

I år väntas 97 nyanlända komma till Värmdö kommun, som är redo för att ta emot dem. – Vi har bostäder att erbjuda eftersom många tvåårskontrakt för de som kom 2016 och 2017 går ut, vilket frigör boenden, säger Anneli Cavalcanti, integrationsstrateg i Värmdö kommun.

  • Publicerad 16:07, 24 jan 2019

Under 2019 beräknas 2959 nyanlända anvisas till kommuner i Stockholms län – 97 av dem kommer till Värmdö.

Länsstyrelsen fördelar antalet personer som kommunerna ska ta emot. Antalet nyanlända har minskat jämfört med 2018, då färre söker asyl.

I Värmdö har man beredskap för de 97 personer som väntas komma under året.

– Vi har bostäder att erbjuda eftersom många tvåårskontrakt för de som kom 2016 och 2017 går ut, vilket frigör bostäder, säger Anneli Cavalcanti, integrationsstrateg i Värmdö kommun.

Hjälper till med möbler

Föreningen Välkommen till Värmdö är en av föreningarna som kommunen har en överenskommelse med för att samarbeta kring integrationsarbetet. Föreningen hjälper integrationsenheten med att möblera upp boenden till nyanlända bland annat.

De hjälper även till att hjälpa de nyanlända med bostadssökande när etableringstiden går ut efter två år. Välkommen till Värmdö stöttar också upp med många olika sociala aktiviteter och stöd i att bygga nätverk.

Det är viktigt att få igång ett bra integrationsarbete redan från början

– Det är viktigt att få igång ett bra integrationsarbete redan från början, vilket jag tycker att vi har gjort, säger Ebba Hagander Mir, som startade Välkommen till Värmdö i januari 2017.

Under de två första åren hjälper kommunen till med boende och erbjuder tillfälliga kontrakt i kommunens boenden för nyanlända.

– Efter två år går kontraktet ut. Kommunens integrationsenhet hjälper de nyanlända redan från början att ställa sig i bostadskö. Faktum är att de flesta flyttar från kommunen när etableringstiden går ut, eftersom det är svårt att hitta bostad på Värmdö, säger Anneli Cavalcanti.

Få som stannar

Av de 122 nyanlända som kom under 2016 bor 28 personer kvar i kommunen.

Mitt i har tidigare rapporterat om att föreningen Välkommen till Värmdö haft problem med sabotage av låset till lokalerna i Gustavsberg, vilket försvarar deras integrationsarbete.

Föreningen vill gärna ha hjälp av kommunen att hitta nya lokaler.

– Jag vet vilka problem de har haft, och det är inte okej det de utsätts för. Vi samarbetar med Välkommen till Värmdö och jag önskar att läget var annorlunda men tyvärr har vi ingen lokal på lager till dem, säger Anneli Cavalcanti.

Gemensamt projekt

Hon säger att kommunen just nu undersöker möjligheten till gemensamma projekt med andra föreningar som jobbar med integration.

– Då skulle Välkommen till Värmdö kunna vara en del av den verksamheten, men vi kommer inte att kunna erbjuda några stora lokaler, det blir mer som en liten verksamhetsdel i så fall, säger Anneli Cavalcanti.