INGLASAT ELLER INTE? Jens Lindberg och Clément Ouaine öppnar inglasningen som nu hamnat under stadens lupp. Foto: Pekka Pääkkö

Boulebar tar strid för året runt öppet i Rålis

Öppet på vintern eller inte. Boulebars nya försök att få behålla sin öppningsbara inglasning i Rålis har på stött på patrull igen. Nu landar det på nytt på politikens bord.

  • Publicerad 16:00, 27 nov 2020

Det är uppochnervända världen konstaterar Henrik Kruse, grundare och ägare till Boulebar, och vd Fredrik Rydesjö. I pandemins spår har de stängt alla inomhusbanor, medan restaurangen i Rålis är öppen, som annars brukar vara stängd.

Att ha vinteröppet har varit ett mål länge och som nu är möjligt tack vare en åtgärd som saknar bygglov och alltså är ett svartbygge – en öppningsbar inglasning.

KRITISK. – Vi har den yta vi har, vi kan inte ta mer. Den kritiken vänder jag mig starkt emot. Taket här, givet i bygglov, kommer fortfarande att vara kvar med eller utan inglasning. Och när vi ansökte om bygglovet skrev stadsbyggnadskontoret att inglasningen har en god utformning och är lämplig för sitt ändamål… så det är lite olika budskap vi får, säger Fredrik Rydesjö, vd, tillvänster. Foto: Pekka Pääkkö

Själva restaurangkroppen och det utskjutande taket ovanför glasväggarna fick permanent bygglov direkt efter branden.

Efter att tidigare i år fått avslag på en ansökan om tillfälligt bygglov för inglasningen uppmanades bolaget av stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) att ansöka om att ändra detaljplanen för att göra den möjlig.

Men. Det säger tjänstemännen på stadsbyggnadsnämnden nu nej till i ett förhandsbesked. Förslaget ”överensstämmer inte med de mål staden har för sin planering” och är inte lämpligt enligt detaljplanen skriver stadsbyggnadskontoret.

”Planens intention är att värna den öppna parkmiljön och fria människoflöden. En markant utökning av bruttoarean strider mot planens syfte. Den byggnadsytan som avses glasas in (78 kvm) riskerar bli en påtaglig barriär i parkmiljön.” står det bland annat.

Svaret "förbluffar" enligt Henrik Kruse.

– Vi förstår värdet av att park ska vara park. Men stadsbyggnadskontoret kan inte ha varit på plats. Svaret känns som en pappersprodukt. Att den här inglasningen skulle hindra folk från att röra sig fritt i parken faller på sin egen orimlighet. Det omkringliggande staketet har ju stått här i 30 år, och det har vi tillstånd för, säger han.

Nu har bolaget begärt att politikerna i stadsbyggnadsnämnden ska ta ställning till om de får möjlighet att ändra detaljplanen eller inte.

Utan inglasningen – inget året runt öppet enligt bolaget.

– Vi upplever att den politiska viljan för en levande parkmiljö även vintertid är stark och nu får vi förlita oss på den, säger Fredrik Rydesjö. 

– Annars måste vi stänga under vintersäsongen och sätta upp plast eller plywood för att vintersäkra, som huset vid Smedsuddsbadet. Det blir ju också en barriär, säger Henrik Kruse.

HOPPAS PÅ POLITISKT STÖD. Henrik Kruse och Fredrik Rydesjö på Boulebar vill att stadsbyggnadsnämnden ska besluta om deras inglasning. Foto: Pekka Pääkkö

Bolaget hotas även av vite och rivning av inglasningen om inte de kan ändra detaljplanen.

Men varför byggde ni inglasningen innan ni fått bygglov?

– Det första bygglovet gick snabbt. När vi sedan bad om tillstånd för inglasningen fick vi först inget svar. När vi var tvungna att ta ett byggbeslut hade vi fortfarande inte fått något besked då det var långa svarstider. Vi gjorde då bedömningen att det skulle gå igenom, säger Henrik Kruse.

– Vi är medvetna om att vi riskerar vite. Men hade vi fått nej direkt hade vi ansökt om att ändra detaljplanen redan då.

"Avvaktar med kommentar"

Mitt i Kungsholmen har sökt stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) som hälsar via sin pressekreterare att han gärna kommenterar ärendet men att han vill avvakta stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande när det kommer upp till stadsbyggnadsnämnden först.

När ärendet kan behandlas i stadsbyggnadsnämnden är oklart i dagsläget.