DELEN UNDER LUPP. Jens Lindberg och Clément Ouaine öppnar inglasningen som nu hamnat under stadens lupp. Till höger ses Fredrik Rydesjö, vd, och grundaren Henrik Kruse. Foto: Pekka Pääkkö

Boulebar kan få behålla olovlig inglasning

Boulebar i Rålambshovsparken får möjlighet att behålla sin olovliga inglasning. Men stadsbyggnadsborgarrådet är kritisk till bolagets tillvägagångssätt.

  • Publicerad 11:20, 27 maj 2021

Nya Boulebar i Rålambshovsparken fick bygglov för själva restaurangkroppen och det utskjutande taket efter branden. Men när restaurangen byggdes upp sattes även en öppningsbar inglasning in under taket för att kunna ha öppet året om.

Boulebar kan tvingas riva nybyggd del

Men det gjordes olovligen. Och när bolaget ansökte om tillfälligt bygglov för den fick de avslag och stadsbyggnadskontoret hotade med rivning och vite. När bolaget ansökte om att ändra detaljplanen för att få den lovlig, efter uppmaning från politiken, ville stadsbyggnadskontoret säga nej.

Nu, efter att ha bordlagts en gång, går majoriteten i stadsbyggnadsnämnden emot tjänstemännen och har klubbat igenom att arbetet med en ny detaljplan kan starta.

SD la ett eget förslag till beslut, med positivt planbesked men med en egen motivering. Oppositionen, S, V och Fi, röstade enligt kontorets förslag om avslag.

Men det innebär inte grönt ljus för inglasningen, enligt stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) utan att saken ska prövas enligt konstens alla regler.

Boulebar tar strid för året runt öppet i Rålis

– Vi tror att verksamheten kan bidra till hela parkområdet men också till ökad trygghet. Vi ser också att väldigt många har drabbats hårt av pandemin, då är det viktigt att hitta olika lösningar för att bedriva den här typen av verksamheter, säger han.

– Nu vill vi pröva detta och se var det landar, men det är en lång process.

Ni anger pandemin som ett skäl, men byggnaden uppfördes ju innan den slog till? 

– Ja, det är inte bra att det görs i fel ordning. Samtidigt ser vi generellt att vi behöver ha pandemin i åtanke när staden sakta men säkert ska starta upp igen. Det är många näringsidkare som har haft det svårt. Men det borde ha gjorts i en annan ordning. 

Får inglasningen vara kvar under tiden, den är ju olovlig i dagsläget? 

– Enligt den tågordning som är så ska vi pröva detta nu och då kommer verksamheten att kunna bedrivas under tiden. Men det hade varit bättre om allt hade tagits i rätt ordning och det ansvaret ligger på verksamhetsutövaren.

Boulebars vd Fredrik Reydesjö är nöjd med beskedet men vill inte kommentera stadsbyggnadsborgarrådets kritik kring att de byggde först och frågade om lov sen.

– Det är glädjande att politikerna tar detta beslut. Det är bra för Stockholm, stockholmarna och kungsholmsborna. Vi ser med glädje fram emot att få samarbeta med Stockholms stad i frågan, säger han.

Beslutet

Under senaste stadsbyggnadsnämnden lade grönblåa majoriteten fram ett eget förslag till beslut som röstades igenom.

"Stockholms grönområden utgör viktiga rekreationsområden för stadens invånare. Rena, väl belysta parker med öppna verksamheter bidrar till en trygg och levande stadsmiljö. Åretruntverksamheter ger ökade möjligheter för liv och rörelse även under årets kallare och mörkare månader.

Stockholms företagare, särskilt inom besöksnäringen, har drabbats hårt av pandemin. Under rådande omständigheter är det därför särskilt viktigt att underlätta för näringslivet i staden. Mot bakgrund av detta anser den grönblå majoriteten att det är värt att pröva möjligheten till att glasa in den ytan som ansökan om planbesked avser."

Visa merVisa mindre