Enkäten om förskolan är ingen smickrande läsning för de ansvariga i Farsta stadsdel. Foto: Mostphotos

Bottenbetyg för Farstas förskolor

Staden har presenterat sin årliga förskoleundersökning. Farsta ligger i botten på de flesta frågorna, bland annat vad gäller nöjdhet, mat, trygghet och pedagogisk miljö.

  • Publicerad 15:21, 7 jun 2017

Enkäten gäller både kommunala och privat drivna förskolor i Stockholm, och har gått ut till samtliga föräldrar med förskolebarn.

Av totalt 23 frågor hamnade Farstas förskolor i botten på elva. Det handlar dels om specifika saker, som den pedagogiska miljön och möjligheten för barnet att utveckla skapande förmågor. Men också mer generella frågor som ”Jag kan rekommendera mitt barns förskola”. Andelen som svarade ja på den frågan sjönk från 85 % 2016 till 83 % i år.

Även vad gäller trygghet och säkerhet får Farstas förskolor låga betyg av föräldrarna.

Men allt är inte nattsvart. I tolv av kategorierna har andelen nöjda föräldrar ökat jämfört med året innan. Det gäller bland annat hur personalen bemöter föräldrar och barn, och hur barnen uppmuntras att utveckla sitt matematiska tänkande.

Även i staden totalt var andelen nöjda föräldrar något högre i år än i fjol. Mest nöjda med förskolan är föräldrar i Älvsjö.

Ingalill Gustavsson, avdelningschef för förskolan på Farsta stadsdelsförvaltning, svarar kort på mejl att resultatet av undersökningen kommer att analyseras och följas av en handlingsplan och dialog med föräldrar.

Lars Bäck (V), ordförande i Farsta stadsdelsnämnd, menar att stadsdelen måste få mer pengar från stadens centrala budget för att kunna lyfta förskolan.

– Vi kan inte skära i hemtjänsten i Farsta för att satsa på förskolan. Det behövs mer pengar totalt sett, säger han.

Två konkreta problem han nämner är bristen på utbildade förskolelärare och lokala tillagningskök.

– Det är en utmaning för stadsdelar som ligger lite längre ut att rekrytera förskolelärare. Vad gäller maten är jag inte förvånad över resultatet.

Vill du veta mer? Här kan du själv gå in och läsa alla svaren i undersökningen.

 

Fakta

Exempel från enkäten:

Jag kan rekommendera mitt barns förskola

Farsta: 83 % (lägst i Stockholm)

Staden totalt: 87 %

 

Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn

Farsta: 87 % (näst lägst i Stockholm)

Staden totalt: 90 %

 

Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola

Farsta: 86 % (lägst i Stockholm)

Staden totalt: 88 %

 

Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat

Farsta: 77 % (lägst i Stockholm)

Staden totalt: 85 %

 

Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten

Farsta: 77 % (lägst i Stockholm)

Staden totalt: 82 %

 

Källa: Stockholms stad, förskoleundersökning 2017
Visa merVisa mindre