LÅG. Det är bara när det gäller lärarlöner som Botkyrka ligger högt. Foto: Claudio Britos

Botkyrkas skolor i botten i ny rankning

Botkyrka hamnar lågt i Lärarförbundets årliga rankning av bästa skolkommun. Bara elva av landets 290 kommuner är sämre.

  • Publicerad 10:13, 16 okt 2019

Botkyrka hamnade på plats 278 av 290 i Lärarförbundets årets jämförelse av landets skolkommuner.

Det är bara när det gäller lärarlöner som Botkyrka ligger högt, plats fyra i landet. Däremot var lärartätheten låg och Botkyrka hamnade på plats 281. Mönstret känns igen från andra Stockholmskommuner där löneläget är högt.

Antalet utbildade lärare i Botkyrka var femte lägst i landet, med en rankning på 285.

– Vi har en stor lärarbrist. Fyra av tio av lärarna är inte behöriga och vi behöver både arbeta med att attrahera samt bibehålla lärare. Då behöver vi se till att det finns fler vägar in i yrket, säger Mirlinda Quranolli som är ordförande för Lärarförbundet i Botkyrka.

Hälsan hos Botkyrkas lärare tycks också dålig. I kategorin "friska lärare", som mäter mängden sjukskrivningar i kommunen, hamnade Botkyrka på plats 156 av 290.

– Att det är många sjukskrivningar visar såklart att det är en pressad situation. Det hänger ihop med att arbetsbelastningen blir hög när lärartätheten är väldigt låg och det finns få behöriga kollegor, säger Mirlinda Quranolli.

Resurserna till skolorna rankandes på plats 282 och kommunen hamnar även lågt när det gäller antalet godkända elever där Botkyrka ligger på plats 235 och antalet fullföljda gymnasieutbildningar, där Botkyrka hamnade på plats 282 av 290.

Rankningen är från och med i år förändrad vilket gör att den inte går att jämföra med tidigare års undersökningar. Bland annat har ett så kallat likvärdighetsindex används så att jämförelsen mellan kommuner med olika socioekonomiska förutsättningar ska bli mer rättvis.