Ett tjugotal unga vuxna har börjat på Basun, Arbetsförmedlingens och kommunens samarbetsprojekt för att minska ungdomsarbetslösheten. Foto: Andreas Enbuske

Botkyrkas mål: Halvera arbetslösheten bland unga på tre år

12 procent av Botkyrkas unga vuxna är arbetslösa, näst högst i hela länet efter Södertälje. Med projektet Basun hoppas man halvera ungdomsarbetslösheten och få in tusen unga Botkyrkabor i jobb eller studier på tre år.

  • Publicerad 09:52, 2 nov 2016

Sedan första september jobbar nyanställda 14 personer - arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare, pedagoger och arbetsgivarkoordinatorer - med arbetsmarknadsprojektet Basun.

Botkyrka har en öppen ungdomsarbetslöshet på 12 procent, högst i länet, efter Södertälje. Medan länssnittet är betydligt lägre: 7,6 procent.

– Även fast ungdomsarbetslösheten är den lägsta sedan 2008 ligger vi kvar långt över andra kommuner. Vårt mål är att komma ner till samma nivå som länssnittet, säger Tobias Tagesson, projektchef, som tillägger att det finns ett mörkertal av arbetslösa unga.

Varför ligger Botkyrka så mycket högre än grannkommunerna?

– Mycket handlar om att vi har områden med stor social utsatthet. Många har inte gått färdigt gymnasiet och kommer därför inte in på arbetsmarknaden, säger Tobias Tagesson.

Basun håller till på Jobbcenter i Tumba, men kommer också att vara rörliga, berättar han.

– Många unga vuxna faller mellan stolarna helt. Vi ska hitta dem genom uppsökande arbete och hjälpa dem vidare till de resurser som faktiskt finns. Vi ska koppla samman Arbetsförmedlingen med de platser och verksamheter där de unga vuxna finns.

Hittills är ett tjugotal unga vuxna med i projektet. Mycket handlar om att motivera deltagarna och "rusta dem" inför jobb eller vidare utbildning, förklarar Tobias Tagesson.

Skillnaden jämfört med andra projekt är att arbetet inte är klart när deltagarna börjar jobba eller plugga.

– Det finns ingen quick fix. Om man misslyckats en gång med jobb eller studier så måste man ha hjälp att komma vidare. Det här är ett väldigt personalkrävande arbetssätt, vi ska hänga med under studier och arbete, ha kontakt med dem, lärare och arbetsgivare under tiden.

Basun

Projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Botkyrka kommun, och får stöd av ESF, Europeiska Socialfonden.

Projektet kostar 73 miljoner kronor på tre år, varav ESF står för hälften och Botkyrka och Arbetsförmedlingen för varsin fjärdedel.

Målet är att över 1000 unga i Botkyrka ska ha kommit in i jobb eller studier genom projektet.

Arbetsmetoden bli en del av den ordinarie verksamheten.

Vill du veta mer? Kontakta Basun på mail: basun@botkyrka.se eller ring kontaktperson Handel Alpalaba på 070-346 16 92. På botkyrka.se finns också information om projektet. Du kan också gå till Jobbcenter på Hans Stahles Väg xx.

Visa merVisa mindre