Botkyrkas kommundirektör Mattias Jansson slutar

Mattias Jansson, Botkyrkas högste tjänsteman, sedan 2013 ska sluta. Kommundirektören ska börja på Sveriges kommuner och landsting.

  • Publicerad 12:03, 19 okt 2018

– För mig är Botkyrka den ultimata kommunen att leda. Men nu kom möjligheten att också få påverka nationellt. Och där kunna bidra till att utveckla styrningen för ordning och reda, medborgarens fokus och förutsättningar för ett medledarskap, säger Mattias Jansson i ett uttalande på Botkyrka.se.

Den 31 januari slutar han. Därefter börjar kommundirektören som sektionschef för Demokrati och styrning på SKL. Mattias Jansson kommer att jobba kvar längre än sin uppsägningstid.

– Det blir alltid omställning när nyckelpersoner väljer att gå vidare. Mattias har varit en skicklig kommundirektör och uppskattad medarbetare. När han klev in i organisationen 2013 så hade vi stora behov av ordning och reda samt ökat fokus på våra medborgares behov. Mattias har därför jobbat mycket med just dessa frågor och nu har vi kommit en bra bit på vägen, säger kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin på kommunens hemsida.