Elise Ekmen tillsammans med sin kollega Emil Häggbom jobbar på våldspreventivt center (VPC) i Tumba, och är kommunens avhopparsamordnare. Foto: Sacharias Källdén

Botkyrkas avhopparverksamhet ingår i nationellt samarbete

Två unga mördades i Botkyrka inom loppet av 24 timmar. Behovet av avhopparstöd för kriminella ökar i Sverige. Botkyrka kommuns verksamhet ligger steget före många andra kommuner.

  • Publicerad 07:00, 7 aug 2022

Varje person som vi lyckas få bort från de här miljöerna är en stor seger både för den enskilde, och för samhället.

Botkyrka kommun har under det senaste två åren tillsammans med polisen utvecklat en fungerande avhopparverksamhet för personer som vill lämna det kriminella livet. För att sprida det goda exemplet av ett framgångsrikt arbetssätt har Regeringen nu inkluderat Botkyrka i en referensgrupp bestående av åtta andra kommuner som arbetar med att utveckla arbetet nationellt.

Elise Ekmen, samordnare mot kriminalitet vid våldspreventivt center i Botkyrka, ser positivt på det fördjupade samarbetet.

– Alla i gruppen har erfarenhet av arbetet och kan påvisa olika styrkor och utvecklingsområden i respektive kommun. Att vi blir inbjudna är ju ett bevis på att vi har kommit någonstans med vår verksamhet.

Hjälp som ger resultat

Verksamheten består av en specialiserad arbetsgrupp med riktade handläggare från socialtjänsten och avhopparsamordnare inom polisen i Botkyrka, och leds av samordnare vid våldspreventivt center. Målsättningen är att ge personer ett bättre liv genom att hjälpa dem hoppa av kriminaliteten. Och hjälpen ger resultat.

– Vi kan absolut se att antalet avhoppare har ökat sedan Botkyrka började satsa på arbetet. Nu har vi förutsättningar och beredskap att kunna hjälpa väldigt många fler, säger Elise Ekmen.

– Gruppen jobbar uppsökande och hittar många möjligheter till dialog med ungdomar. De är väldigt offensiva och tar varje möjlighet de får, säger Martin Lazar, kommunpolis i Botkyrka.

Ökat behov efter skjutningarna

Två unga män har mördats i Botkyrka inom loppet av 24 timmar. Martin Lazar menar att avhopparverksamhet har blivit en prioriterad fråga i hela landet för att kunna rädda fler liv från det våldet samhället bevittnar idag.

– Det är så sorgligt, under min polisiära karriär har jag aldrig varit med om två mord på en och samma dag. Därför är avhopparverksamheten nödvändig, för i samband med de här skjutningarna växer massor med känslor hos ungdomar som är indragna i problem. Då är det viktigt att vi är där och hjälper och stöttar dem i att göra ett bättre val i livet och bryta med kriminaliteten.

– Det är extremt hemskt det som hänt och det som allmänt händer bland oss. Varje person som vi lyckas få bort från de här miljöerna är en stor seger både för den enskilde, och för samhället, säger Elise Ekmen.

Samarbete mellan Botkyrka kommun och regeringen

Botkyrkas framgångsrika avhopparverksamhet har uppmärksammats av justitiedepartementet som har regeringsuppdrag att förstärka och utveckla stödet till avhoppare i landet.

Nyligen bjöd justitiedepartementet in kommunen för ett första möte på regeringskansliet, där de tillsammans med åtta andra kommuner som har en etablerad avhopparverksamhet får vara en del av förändringsarbetet nationellt.

Medverkade gjorde även BRÅ, Socialstyrelsen, socialdepartementet, Sveriges kommuner och regioner, Statens institutionsstyrelse, Polismyndigheten och Kriminalvården.

Övriga kommuner som ingår i referensgruppen är Stockholm, Malmö, Göteborg, Uppsala, Landskrona, Örebro, Borlänge och Borås.

Visa merVisa mindre