KRITIK. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktar kritik mot en vårdcentral i Botkyrka och en av dess läkare för att ha missat en lungcancerdiagnos hos en ung kvinna. Foto: Ulrica Andersson

Botkyrkaläkare missade lungcancer – kritiseras av Ivo

En ung kvinna sökte vård vid en vårdcentral i Botkyrka för hosta. Läkaren som tog emot henne digitalt misstänkte astma, men det visade sig vara lungcancer. Ändå skulle det dröja flera månader innan hon undersöktes fysiskt. Nu kritiseras både läkaren och vårdcentralen av Inspektionen för vård och omsorg.

  • Publicerad 05:37, 31 maj 2021

Det var i slutet av mars i fjol som den unga kvinnan tog första kontakten med vårdcentralen i Botkyrka. Hon uppgav att hon hade hade problem med hosta och andningssvårigheter.

I kvinnans journal står det att hon berättade för läkaren att hon aldrig tidigare haft problem med astma eller allergi, men att besvären funnits med henne sedan fem månader tillbaka.

Läkaren misstänkte astma, ordinerade läkemedel och bokade in ett nytt videobesök två veckor senare. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) menar däremot att med tanke på kvinnans hosta hållit i sig så länge, borde läkaren ha bokat in ett fysiskt besök.

Fysiskt besök efter tre månader

Kvinnans besvär fortsatte hålla i sig, och först i början av juli 2020 – drygt tre månader efter första kontakten – fick hon en tid för en fysisk undersökning hos samma läkare.

Läkaren kunde då konstatera kraftigt nedsatta andningsljud från kvinnans vänstra lunga och en knöl lika stor som en valnöt i vänster armhåla. Kvinnan remitterades till akutmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset som kunde konstatera att det rörde sig om lungcancer.

Skyller på pandemin

Till Ivo säger läkaren att vårdcentralen har varit restriktiv med undersökningar såsom lungröntgen på grund av pandemin, samt att lungcancer bland unga är ovanligt. Ivo köpte inte läkarens förklaring och konstaterade att oavsett pandemin skulle ett fysiskt besökt ha skett tidigare.

Vårdcentralen har själva utrett händelsen, och konstaterar att det var många patienter som sökte med liknande problem under pandemin. Långt ifrån alla fick sina lungor undersökta. Efter händelsen har vårdcentralen tagit fram en rutin för hur de ska hantera och agera vid videoundersökningar.