Kö. Eriksbergsåsen har sex års väntetid och Segersjö sju års väntetid. Foto: Anders Björklund

Botkyrkabyggen tror på kortare bostadsköer

Botkyrkabyggen tror att kötiderna för bostäder successivt kommer att minska de närmsta åren. Men det är fortfarande lång väntan för den som behöver bostad. Längst väntetid är det i centrala Tumba.

  • Publicerad 05:30, 29 maj 2018

Den genomsnittliga väntetiden för en bostad i centrala Tumba var nio år förra året. Det är ändå tre år kortare än året innan då väntetiden var 12 år. Jan-Erik Sandh som är affärsområdeschef på Botkyrkabyggen tror att kötiderna hos det kommunala bostadsbolaget kommer att minska de kommande åren.

– Jag tror att snittet kommer att minska med ett år till nästa år. Från 6,2 år nu till 5,2 år 2019, säger Jan-Erik Sandh.

Kötiden på ­Eriksbergsåsen i norra Botkyrka har sjunkit från nio år till sex år mellan 2017 och 2016. Foto: Anders Björklund

Vid en jämförelse mellan 2017 och 2016 ser han även att kötiderna jämnats ut mellan olika områden.

– Det innebär att de som står i kö och söker bostad nu får det lättare att välja bland fler områden.

I Segersjö är det sju års väntetid för en hyresrätt. Foto: Anders Björklund

Ökad nyproduktion i Stockholmsregionen tror han att är en viktig faktor till att kötiderna minskat. Även Botkyrkabyggen planerar för nya bostäder de kommande åren.

– Vi har i vårt ägardirektiv att under de kommande åren successivt öka bostadsbyggandet. Från 2020 ska nyproduktionen ligga på ca 300 bostäder per år. Enligt ägardirektivet ska Botkyrkabyggen främst bygga nytt i stadsdelar med få hyresrätter, säger han.

Ett av bostadsprojekten som Botkyrkabyggen planerar för är vid Alby centrum. Här ska det bli ett bostadskvarter med 115 nya lägenheter. Projektet är också en del av att skapa ett nytt torg i Alby centrum. Samtidigt framhåller Jan-Erik Sandh att det är viktigt att bostäderna som byggs inte blir alltför dyra.

115 nya lägenheter finns i planerna för Alby torg. Detaljplanen är på  väg att tas fram. Illustration: Tyréns

– Mycket kring byggandet handlar om att få loss mark men även om dagens byggpriser. Sverige har Europas högsta byggpriser och det är svårt få oss att få ihop en kalkyl för nyproduktion som leder till hyresnivåer som de boende har råd med.

Han fortsätter:

– Därför är det viktigt för Botkyrkabyggen att ha byggberedskap när konjunkturen vänder och bygga då. I den beredskapen ligger bland annat översyn av mark med mera.

Enligt en sammanställning som länsstyrelsen gjort påbörjades bygget av nästan 20 000 bostäder i länets kommuner förra året.

Albyberget är en av platserna som gett nya bostäder i Botkyrka. Foto: Anders Björklund

– Samtidigt märker vi att svagare grupper som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden får det allt svårare. Det är för dyrt helt enkelt för väldigt många människor, säger Nanny Andersson Sahlin, utvecklingsledare inom bostadsförsörjning på Länsstyrelsen i Stockholm till Sveriges Radio.

I länsstyrelsens sammanställning förväntade sig Botkyrka kommun att 586 nya bostäder påbörjas under 2018.

Fakta

Väntetid i olika kommundelar

Norra Botkyrka

Norsborg

2016: 4 år

2017: 5 år

Eriksberg

2016: 9 år

2017: 6 år

Fittja

2016: 5 år

2017: 5 år

Albydalen

2016: 7 år

2017: 7 år

 

Södra Botkyrka

Tullinge

2016: 5 år

2017: 5 år

Storvreten

2016: 4 år

2017: 4 år

Tumba centrum

2016: 12 år

2017: 9 år

Tuna

2016: 6 år

2017: 8 år

Segersjö:

2016: 7 år

2017: 7 år

Vårsta/Bremora

2016: 10 år

2017: 6 år

Källa: Botkyrkabyggen
Visa merVisa mindre

Fakta

Så mycket byggs i Botkyrka i år

Kommunens prognos för påbörjade bostäder i Botkyrka under 2018.

Bostadrätter: 348

Hyresrätter (privata): 136

Hyresrätter (allmännyttan): 34

Småhus (eget ägande): 43

Småhus (bostadsrätt): 25

Källa: Länsstyrelsen.
Visa merVisa mindre