Botkyrkabyggen satsar 68 miljoner på trygghet

Stöd från Boverket ger satsning på ökad trygghet och trivsel i Botkyrkabyggens områden. Bland tankarna hos Botkyrkabyggen finns bland annat grillplatser, klätterväggar, dansbana och skatepark. Någon gång nästa år kommer resultat börja synas.

  • Publicerad 13:02, 29 okt 2018

Botkyrkabyggen har fått stöd av Boverket för satsningar på utemiljön som ska leda till ökad trygghet och trivsel. I tillägg satsar Botkyrkabyggen samma summa som Boverket för ändamålet. Tillsammans blir det 68 miljoner kronor.

Nya mötesplatser utomhus

Bland tankarna hos Botkyrkabyggen finns grillplatser, klätterväggar, dansbana, skatepark, utegym, platser för spontanidrott och lekplatser. Det kommunala bostadsbolaget vill också att utemiljöerna ska kunna bli platser för små företag.

Fler kvinnor ute

– Trygghet och trivsel hänger ihop. Om vi kan få folk från alla generationer att vara ute, och om många kvinnor rör sig ute så vet vi att trivseln och den upplevda tryggheten ökar. På så sätt intar man platser som i dag kan kännas otrygga, och tränger undan oönskade kriminella handlingar och ”buset”, säger Charlotta Lundström som är pressansvarig på Botkyrkabyggen.

Belysning och buskage

Bättre belysning och bättre gångvägar som äldre med rollator och personer med barnvagnar kan gå på är en annan väg som Botkyrkabyggen vill gå. Liksom att ta bort buskage som kan väcka obehag.

– Så att fler vill och kan röra sig i området. Det tränger också undan brottsligheten, säger Charlotta Lundström.

Nästa år

Resultat ska gå att se någon gång nästa år.

– Vi vill komma igång så snart som möjligt, en kollega sade ”nu börjar det roliga”, säger Charlotta Lundström.

Vad Botkyrkabyggen investerat i ska rapporteras tillbaka till Boverket år 2020.