Botkyrkabor får näst mest konsumentrådgivning

Botkyrkas invånare får 1,7 minuter konsumentvägledning per år. Det är näst flest minuter i hela Stockholms län. Flest minuter får Nackas invånare, två minuter per år. – Medborgarkontoren hjälper till med konsumentrådgivning och det syns i statistiken, säger Maria Lindqvist, konsumentrådgivare Botkyrka kommun.

  • Publicerad 17:30, 23 maj 2018

När du har köpt en frys som går sönder redan innan drinkens första isbitar hunnit frysa kan du vända dig till Konsumentverket för att få råd och hjälp hur du ska göra. Kommunerna i Stockholms län lägger totalt 393 timmar i veckan på konsumentvägledning.  Botkyrka är den kommun i länet som lägger tredje mest timmar i veckan: 37. Och näst flest minuter per invånare och år. Därmed får Botkyrkaborna i snitt 1,7 minuters rådgivning per år .

– Jag arbetar en hel del förebyggande och informerar om konsumentvägledningen. Många unga och en del nyanlända vet inte om att vi finns så jag är ute mycket på SFI-skolor och på gymnasieskolor, säger Maria Lindqvist.

Vad gör en konsumentrådgivare?

– Oftast ringer personer som behöver hjälp med ett köp av något slag som de har gjort. Då ger jag råd, och ibland hjälper jag dem att kontakta företaget. Är det så att personerna vill anmäla till Allmänna reklamationsnämnden kan man vända sig till mig. Jag hjälper även företag om de har frågor om sina skyldigheter mot konsumenter, säger Maria Lindqvist.