Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande i Botkyrka. Foto: Sacharias Källdén

Botkyrka tappar i skolrankning – Ksiazkiewicz (S): "Det finns mer vi kan göra"

Enligt Lärarförbundets skolrankning är Botkyrka bland de sämsta skolkommunerna i landet. Samtidigt som utbildningsnämndens ordförande känner igen en del problem som fackförbundet trycker på, menar han att man bör ta rankningen med en nypa salt.

  • Publicerad 07:08, 6 jan 2022

Som Mitt i kunde rapportera om i förra veckan, rasar Botkyrka i Lärarförbundets årliga skolrankning. Från plats 251 av landets 290 kommuner, till plats 283.

– Det behövs långsiktiga satsningar. Så att Botkyrka kan bli den bästa skolkommunen, att vi behåller och rekryterar personal och att vi satsar på att fler som redan är anställda ska få möjlighet att bli behöriga, sa Mirlinda Quranolli, ordförande för Lärarförbundet Botkyrka, då.

Men enligt Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande i Botkyrka, bör man ta förbundets rankning med en nypa salt.

– Vi ligger bra till när det kommer till elevresultat och lärarlöner, ändå får vi en låg rankning för att man har riktat in sig på andra parametrar. Rankingen speglar inte det som är allra viktigast, skolresultaten och hur det går i skolan. Detta gör att rankingen är missvisande, säger han.

"Finns mer vi kan göra"

Samtidigt poängterar Ksiazkiewicz att det har gjorts flera politiska satsningar den senaste tiden för att förbättra läget för all personal som arbetar inom kommunens skolor och barnomsorg.

– Vi har utbildningsmöjligheter för både barnskötare och lärare. Och vi har lagt, och fortsätter lägga, satsningar på fler vuxna i skolan under flera år. Men det finns så klart mer vi kan göra här, och det måste vi som huvudman göra tillsammans med fackförbunden så att vi förstår varandra och arbetar åt samma håll.

Enligt oppositionen är man inom utbildningsnämnden eniga med majoriteten i 99 procent av skolfrågorna, vilket Willy Viitala (M), andra vice ordförande i utbildningsnämnden, menar är bra. Men när det kommer till tillvägagångssättet för att skapa bättre förutsättningar för lärare och elever går de politiska åsikterna isär.

– Se på de framgångsrika friskolorna. Där presterar de bra trots att de ligger i socioekonomiskt svaga områden. Deras framgångsfaktorer är ledarskapet och studieron. Även Storvretskolan lyckades när man tog in externa rektorer tillsammans med Skolinspektionen, säger han, och fortsätter:

– Vi borde försöka lära av friskolorna och de kommunala skolor som uppnått goda resultat på den här fronten och implementera deras arbetssätt på fler skolor.

Willy Viitala (M), andra vice ordförande i utbildningsnämnden i Botkyrka. Foto: Tobias Fischer

Lärarförbundets rankning grundas på...

...officiell statistik, statistik framtagen av fack och SKR, Sveriges kommuner och regioner, samt Lärarförbundets egna undersökningar.

Den tittar på resurser till undervisningen, lärartäthet, utbildade lärare, sjuktal, löner, kommunen som huvudman, andel elever godkända i alla ämnen i årskurs 9, betygsresultat i årskurs 9, andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom tre år samt andel barn i förskola.

Elevernas studieresultat vägs också med hänsyn till deras familjebakgrund så att kommuner med hög andel elever från välutbildade hem inte ska gynnas i rankningen.

Källa: Lärarförbundet

Visa merVisa mindre