KVALITETSMÄTNING. Det går bättre än någonsin för Botkyrkas gymnasieskolor, enligt en mätning av Sveriges kommuner och regioner (SKR), som bland annat har tittat på genomsnittliga avgångsbetyget och hur många elever som tag examen på de olika programmen inom tre respektive fyra år. Foto: Kenny Bengtsson

Botkyrka stiger i skolrankning – Salem tappar

Det går bättre än någonsin för Botkyrkas gymnasieskolor, visar en rapport av SKR. Det resulterade i att man i fjol hade det högsta genomsnittliga avgångsbetyget på de senaste fem åren. Samtidigt tappar grannkommunen Salem på samma punkt, med det värsta resultatet man haft under samma tidsperiod.

  • Publicerad 07:00, 9 maj 2021

Bland de tio bästa kommunerna i hela Sverige gällande andel elever som direkt efter gymnasieexamen går vidare till högre utbildning. Det kan Botkyrka titulera sig med numer, efter en sammanställning av Sveriges kommuner och regionen (SKR) som har tittat på flera kvalitetsvariabler för gymnasieskolan.

– Det är inte helt oväntat att vi fortsätter prestera. Vi vet att vi har bra gymnasieskolor, stabila skolledningar och lärarlag, och mycket görs på skolorna för att uppnå goda studieresultat, menar Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande i Botkyrka, som tidigare uttryckt en ambition om att göra Botkyrka till Sveriges bästa skolkommun.

Botkyrka klättrar även i andra kategorier, som andelen behöriga till högskolan, genomsnittliga betygspoängen och andelen elever som tar examen inom tre år på yrkesprogrammen.

Och enligt Ksiazkiewicz gäller det att fortsätta på samma bana som man gjort tidigare för att hålla i den här utvecklingen.

– Vi ska inte springa iväg i nya projekt eller nya galna idéer. Nu gäller det att fortsätta arbeta systematiskt med skolutvecklingen som vi har gjort hela tiden.

Satsar på studieron

För Salems del går det inte fullt lika bra. Där tappar man i flera kategorier i jämförelse med året innan, som genomsnittlig betygspoäng och andelen elever som tagit examen efter tre år på det högskoleförberedande programmen.

Desto bättre resultat visar man gällande examen inom tre år på de yrkesförberedande programmen, och andelen ungdomar som arbetar eller studerar två år efter sin gymnasieexamen.

– Vi ser en utveckling där flera resultat på Rönninge gymnasium är goda och att går åt rätt håll men samtidigt att vi har en del att arbeta med. Det som saknas i underlaget, och som i mina ögon är centralt för lärandet, är frågan om studiero. Om det råder studiero har vi en bättre miljö för lärande för alla elever. Frågan om studiero är gemensam för både grund- och gymnasieskolan. Tillsammans med skolornas ledning arbetar vi därför för att öka studieron, säger Petter Liljeblad (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Salem.