Tappar. Salem tappar över 20 placeringar när klimattidningen Aktuell hållbarhet rankar kommunernas klimatarbete. Botkyrka klättrar däremot sju placeringar. Foto: Sacharias Källdén

Botkyrka stiger i klimatrankning – Salem tappar

Från plats 42 till 35 för Botkyrkas del när klimattidningen Aktuell hållbarhet sammanställer kommunernas klimatarbete. Desto sämre gick det för Salem som tappade över 20 placeringar – från plats 84 till 106.

  • Publicerad 05:01, 24 maj 2021

Miljötidningen Aktuell hållbarhet granskar varje år miljöarbetet i alla landets kommuner. Granskningen består av en enkät om kommunens klimatarbete och mynnar sedan ut i en rangordning av alla 290 kommuner, och nu har resultatet av årets granskning presenterats.

I år klättrar Botkyrka från plats 42 till 35.

"Vi vet att vi är starka inom klimatområdet där Botkyrka har minskat de territoriella utsläppen av koldioxid med drygt 80 procent åren 1990-2018. Den stora utmaningen för att minska utsläppen ännu mer är hur snabbt vi kan minska utsläppen från transporterna", skriver Gunilla Isgren, miljöutredare på Botkyrka kommun, i ett mejl till Mitt i.

Sämre i Salem

Det har inte gått lika bra för grannkommunen Salem. Där tappar man i stället från plats 84 till 106. Men enligt Johanna Holmberg från organisationen Klimatklubben Salem bör man ta resultatet med en nypa salt.

– Det är en del nya frågor i enkäten, så på det viset är resultatet inte helt jämförbart med förra året. Men när vi har tittat igenom kommunens svar så är de mer i linje med vad kommunen faktiskt gör. Av 30 ja/nej frågor svarar de nej på 20.

Hon tycker att kommunens klimatinitiativ, som är ett samling nya och gamla klimatmål, inte nödvändigtvis är det samma som ett plan- eller strategidokument.

– Initiativet visar på de avsikter kommunen har vad gäller klimatarbetet, att sätta dessa i verket är en helt annan sak. För att konkretisera pekar initiativet på en solcellsstrategi. Just nu håller man på att renovera en del av taket på Rönninge gymnasium, men där ser vi inga planer på att genomföra strategin. Risken är att alltså att man tummar på initiativet när det kommer till kritan, säger Johanna Holmberg. 

Aktuell hållbarhets klimatrankning

Består av 22 frågor som kommunen själva besvarar under perioden 22 januari till 5 mars. Frågorna handlar bland annat om klimatarbete, egen produktion av förnybar el och hållbarhetskrav.

Nytt i årets enkät är bland annat frågor om kommunerna arbetar för att minska energianvändningen i sina verksamheter, stöttar det lokala näringslivet i utvecklingen av industriell symbios samt om de arbetar för att minska spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner och liknande. Andra nyheter är frågor om hänsyn tas till klimatpåverkan och klimatförändringar i stadsplaneringen.

Utöver enkäten baseras rankningen på uppgifter från tio offentliga källor.

Källa: Aktuell hållbarhet

Visa merVisa mindre