Saltsopning på gångvägen i riktning mot Tumba Bruk i början av 2016. Foto: Carlos Montecinos

Botkyrka slutar med sopsaltningen: ”Kan skada hundar”

Botkyrka kommun började med sopsaltning 2015. Men i år blir det inget av den saken. Enligt kommunen påverkar sopsaltningen djur- och växtliv negativt.

  • Publicerad 05:00, 9 okt 2019

Botkyrka kommun började med sopsaltning på försök 2015. Året efter storsatsade man på att hålla viktiga gång- och cykelbanor i kommunen isfria.

”Kan skada hundar”

Vintern 2019/2020 blir dock en återgång till mer traditionell snöröjning efter beslut av samhällsbyggnadsnämnden. Botkyrka kommun skriver på sin hemsida att ”Saltlaken som används kan skada rastande hundar och påverka intilliggande växtlighet.”

Trafikanter rasar mot beslutet att sluta med sopsaltning

Bort med isen – nu ska Botkyrka cykla året runt