SLOPAS. Kravet på vaccination för att få en anställning på någon av kommunens vård- och omsorgboenden slopas tillfälligt för vikarier. Foto: Stefan Källstigen/Tobias Fischer

Botkyrka slopar vaccinkravet – tillfälligt

Nu är det fritt fram för ovaccinerade att söka jobb inom Botkyrkas vård- och omsorgsyrken. Kommunen backar nämligen från det tidigare kravet om vaccination vid nyanställningar.

  • Publicerad 10:48, 20 jan 2022

Personalfrånvaron är hög just nu inom Botkyrkas verksamheter, och hemtjänsten, vård-, omsorg- och serviceboenden är inga undantag.

– Det är många sjukdomar som går runt just nu, och mycket vård av barn. Detta tillsammans med gällande karantänsregler gör att det sammantaget har blivit en stor påfrestning för oss, säger Petra Oxonius, vård- och omsorgsdirektör på kommunen.

"Vaccinationskravet är grunden"

Därför har kommunen beslutat att tillfälligt slopa kravet på att all nyanställd personal inom vård- och omsorg ska vara vaccinerad.

– Vaccinationskravet är grunden, men om något boende eller någon hemtjänstenhet är i kritiskt behov av vikarier vill vi ha möjligheten att undanta detta för att tillgodose en trygg omsorg, säger Petra Oxonius.

Slopningen kan göras genom en komplettering i tidigare vaccinkrav, som säger att "undantag kan göras om situationen kräver det för att verksamheterna ska kunna fullgöra sitt uppdrag och säkerställa den personalförsörjning som behövs".

Säkerhet äventyras inte

Vid pandemins utbrott under 2020 arbetade kommunen med att omplacera personal inom olika verksamheter för att täcka upp för sina kollegor. Nu, menar Oxonius, finns inte den möjligheten eftersom personalfrånvaron ser lika ut inom alla verksamheter inom hela kommunen.

Oxonius påpekar att säkerheten inte äventyras av beslutet.

– Vi jobbar med säkra arbetssätt och skyddsutrustning. Det gäller all personal, oavsett om man är vaccinerad eller inte, säger hon och uppmanar alla med rätt kompetens att söka jobb inom kommunens vård- och omsorgsboenden.

När bemanningsläget ser bättre ut, vad händer med ovaccinerad personal som anställts under den här tiden?

– Undantaget kommer i det här läget främst att omfatta visstidsanställda (vikarier). När deras anställning förnyas behöver de visa intyg på vaccination mot covid-19. I övrigt fortsätter vi att uppmana medarbetare att vaccinera sig mot covid-19. Medarbetare får även vaccinera sig under arbetstid.

Karantänsreglerna

Du som är hushållskontakt till någon med bekräftad covid-19 ses som ett misstänkt fall och får förhållningsregler. Det gäller oavsett om du har symptom eller inte, även om du är vaccinerad och oavsett ålder.

Du ska stanna hemma i minst sju dagar. Du som är i förskoleklassålder eller äldre ska även testa dig.

Du som inte får symtom och har fått ett negativt provsvar kan gå tillbaka till dina dagliga aktiviteter sju dagar efter det att personen i ditt hushåll testade positivt. Du ska fortsätta vara uppmärksam på om symtom dyker upp även efter sju dagar.

Du som har haft covid-19 det senaste halvåret är generellt undantagen från förhållningsregler. Men om du får symtom ska du stanna hemma.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Visa merVisa mindre