CO2. Nu ska även delar av utsläppen som Botkyrkabornas konsumtion orsakar räknas in. Foto: Claudio Britos

Botkyrka slår i co2-taket om sex år

Sex år. Så lång tid får Botkyrka släppa ut som idag om man ska nå Parismålen. Det enligt kommunens nya koldioxidbudget.

  • Publicerad 11:23, 1 jun 2020

Målet är att Botkyrka kommun ska vara fri från fossila bränslen fram till 2030. Men hur ska man beräkna hur stora utsläppen är?

När planen för ett fossilfritt Botkyrka togs fram 2016, kom uppgifterna om kommuninvånarnas utsläpp från SCB. Men den statistiken var inte helt fullständig.

Om en Botkyrkabo exempelvis åker till en klädbutik för att köpa en tröja. Hur ska utsläppet för den shopping-resan beräknas? I statistiken från SCB, som var underlaget till planen, räknades egentligen bara utsläppen för bil- eller bussresan som ett utsläpp i Botkyrka.

Men om tröjan tillverkas i ett annat land, exempelvis Kina, har frakten därifrån inte räknats som ett utsläpp inom Botkyrka. Det kan verka logiskt, men det ger inte rätt bild av hur Botkyrkabons beteende i realiteten påverkar halten koldioxid i atmosfären.

Ingen vill veta vem som sytt din tröja

För att få en mer fullständig bild, och därav kunna göra en "utsläppsbudget", har kommunen nu beställt en analys från Uppsala universitet i samarbete med konsultbyrån Ramboll.

Den nya analysen räknar exempelvis in invånarnas flygresor, vilket alltså tidigare inte gjordes. I tröjscenariot ovan räknar den även med båtresan från Kina. Det ger i förlängningen ett lägre tak, eftersom fler utsläpp räknas in. Men också ett bättre underlag att utgå från när kommunen nästa år ska uppdatera planen för att bli fossilfri om tio år.

– Det blir som en extra ring, som nästa steg i att få en fullständig modell, säger Gunilla Isgren, som är miljöutredare på Botkyrka kommun.

Sex år på sig

Det som dock fortfarande inte är inräknat i tröjscenariot är utsläppen som uppkommer i samband med att bomullen odlas i exempelvis Uzbekistan. Inte ännu.

– Det skulle vara drömmen, att få med livscykelperspektivet. Men det är komplicerat och kräver stora databaser, och där är vi inte idag.

Enligt den budgeten som kommunen nu tagit fram kommer kommunen, om inget görs, att göra slut på budgeten om sex år. Alltså måste kommunen sänka sina utsläpp de närmsta åren för att nå sina mål.