Botkyrka satsar 46 miljoner på sina lärare

Konkurrensen om lärarna i Stockholmsområdet är stenhård. För att behålla och locka nya lärare satsar Botkyrka på löneökningar till lärare och rektorer och gör en särskild satsning på svårrekryterade skolor i budgeten för 2017.

  • Publicerad 16:58, 19 okt 2016

Från och med januari får 1300 lärare på Botkyrkas skolor 1200 kronor mer i lönekuvertet varje månad. Skolledare får en löneökning på två och en halv procent.

– Konkurrensen om lärarna är hård, vi riskerar att tappa personal. Vi hoppas att det här ska skapa stabilitet och studiero på skolorna, säger Emanuel Ksiazkiewic (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Löneökningen innebär inte att Botkyrka går om Stockholms stad i lönenivåer, men stärker sig ändå i konkurrensen med grannkommunerna, menar Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande, som presenterade budgeten på Fittjaskolan tillsammans med Emanuel Ksiazkiewic.

Vissa skolor får mer

33 av totalt 46 miljoner kronor satsas på lönehöjningarna. 13 miljoner går till skolor som har särskilt svårt att rekrytera.

– Det är en flexibel pott som skolorna får använda, beroende på vilken insats de ser behövs. Det kan vara högre löner eller att man vill ha fler vuxna i skolan, säger Ebba Östlin (S).

Blir konkurrenskraftiga

Peter Bergander, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Botkyrka och anställd på Fittjaskolan, är nöjd. På hans skola slutade 15 av 50 lärarkollegor förra året, berättar han.

– Botkyrka har lidit kraftigt av att ha legat nästan 1000 kronor under andra grannkommuner, nu blir vi mer konkurrenskraftiga, säger han, men funderar på ifall grannkommunerna också kommer att höja sina lärarlöner nu.

Elisabet Molander är ordförande på Lärarförbundet i Botkyrka och jobbar på Broängsskolan. Hon konstaterar att det som lärare idag lönar sig mer att flytta mellan kommuner än att göra ett bra jobb.

– Vi har jobbat för det här länge, nu äntligen har vi blivit hörda, säger hon.

Satsning på lärare

46 miljoner kronor läggs på lärare och skolledare och tas av statsbidraget på 69,2 miljoner.

33 miljoner, går till löneökningar.

13 miljoner går till skolor som har särskilt svårt att rekrytera. Det är en flexibel pott som t ex kan satsas på höjda löner eller på fler tjänster.

Löneförhöjningen gäller alla tillsvidareanställda, legitimerade lärare.

Det statliga lärarlönelyftet på 24,6 miljoner och lönerevision ligger utanför kommunens lärarsatsning.

Visa merVisa mindre