HÅLLER MED. Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, tycker att regeringen gör rätt i att arbeta för att avskaffa ebo-lagen. Foto: Stefan Källstigen

Botkyrka kommun välkomnar regeringens ebo-besked

Ebo-lagen kan snart vara ett minne blott, åtminstone om regeringen får som de vill när de nu har flaggat för att man vill arbeta för att avskaffa den kritiserade lagen. Ett välkommet besked, menar Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

  • Publicerad 11:11, 14 jan 2022

Regeringen har flaggat för att avskaffa ebo-lagen, lagen om enskilt boende, som innebär att asylsökande har rätt att ordna ett eget boende i valfri kommun som alternativ till de statliga flyktingförläggningarna. Det gör de för att de anser att ebo-lagen har lett till ökad segregation och trångboddhet.

Bra, tycker Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, som länge kämpat för avskaffandet av ebo.

– Just nu har vi en låg andel asylsökande i Sverige. Det innebär att det finns väldigt goda förutsättningar för att avskaffa ebo, och istället bygga ut kapaciteten att kunna ta emot på Migrationsverkets anläggningsboenden. Detta skapar förutsättningar för en bra asylprocess för de som inte får uppehållstillstånd, och ger en god möjlighet till integration till dem som får stanna, säger hon.

Ansvar för alla

Historiskt har vissa kommuner fått ta emot fler asylsökande än andra. Botkyrka är en av dem som tagit emot flest, sett till antalet kommuninvånare.

I och med den eventuella lagförändringen kan det bli så att lika stort ansvar inte kommer att hamna på Botkyrka, utan det kommer istället fördelas på fler kommuner.

– Nu kommer Sverige som nation att ta ansvar för våra asylsökande under den första tiden och efter de har beviljats uppehållstillstånd ges kommunerna bättre förutsättningar för att se till att integrationen fungerar. Nu blir det äntligen dags för alla kommuner att ta ansvar, och här finns ett särskilt ansvar för flera moderatledda kommuner som hittills inte gjort sitt, säger Ebba Östlin.

Undantag från ebo

I början av 2020 började en ändring i ebo-lagen gälla. Med den fick kommunerna rätt att undanta vissa områden, vilket innebar att de asylsökande som ändå flyttade dit blev av med sin dagersättning. Botkyrka kommun försökte först undanta hela kommunen, men länsstyrelsen medgav endast undantag för vissa socioekonomiskt utsatta områden.

Trots lagändringen var det många som valde att flytta till Botkyrka.

Nu vill alltså regeringen gå ännu längre. Ett alternativ till ebo skulle kunna vara att asylsökande som väljer att inte bo på Migrationsverkets boenden blir av med sina dagersättningar. Men exakt hur detta ska se ut blir en fråga för den nu tillsatta statliga utredningen. Den beräknas bli klar under hösten 2022.

Det här är ebo-lagen

Lagen ger asylsökande rätt att ordna eget boende istället för att bo på de statliga flyktingförläggningarna och ändå få ha kvar sitt ekonomiska stöd.

Från början var tanken att asylsökande skulle bo hos vänner och släktingar under asyltiden och att detta skulle bidra till en bättre integration.

Men enligt regeringen har långt fler än den dåvarande regeringen räknade med valt detta alternativ, vilket har lett till ökad segregation och trångboddhet.

Visa merVisa mindre