Botkyrka först i landet med MVP

Vad är våld? Vad är en aktiv åskådare? Det var några av frågorna som ställdes på Xenter i Tumba när elever från tre skolor i Norsborg hade workshops kring projektet Mentors in Violence Prevention.

  • Publicerad 09:33, 1 jun 2015

Klockan närmar sig tre på Xenter i Tumba. Nästan alla lokaler är uppbokade för åttondeklassarna från Karsby International- Brunna- och Hammerstaskolan. MVP-dagen håller på att runda av och eleverna har sina sista övningar. De ungdomar som känner sig manade får ansöka om att bli en mentor till hösten. För Christian Gabriel från Hammerstaskolan kändes det självklart att söka.

– Jag vill att alla ska känna sig trygga och säkra i Botkyrka. Båda i och utanför skolorna, säger Christian.

Efter sommaren är Christian och hans kamrater äldst på skolan. De som blir valda till mentorprogrammet kommer att vara ledare för de yngre skolkamraterna. Pernilla Vera, sektionschef på socialförvaltningen, menar att MVP i grunden är att ett ledarskapsprogram.

– Det handlar om att stärka våra goda förebilder. Tanken är att det kan bli lite bättre kontakt eleverna emellan. Istället för att en vuxen kommer in och pratar. Identifikationen är viktig.

Stereotypa könsroller

Forskning från ungdomsstyrelsen visar att 85 procent av de som utsätter andra för våld är pojkar eller män. MVP arbetar med vad man kallar stereotypa könsroller.

– Eleverna fick själva berätta om hur killar och tjejer förväntas bete sig. Exempelvis hur killar förväntas vara mer aggressiva medan tjejer ses som mer passiva, säger Pernilla Vera.

En av punkterna på programmet handlade om aktiva åskådare. Inom MVP syftar det på hur omgivningen aktivt kan påverka en våldssituation. Jan Jönsson, rektor på Karsby International school, menar att det är viktigt att upplysa barnen om aktiv åskådning. Att kliva in och bryta ett slagsmål behöver inte vara den enda metoden. En som springer och hämtar en lärare kan vara en aktiv åskådare.

– Poängen är att någon hela tiden försöker vara aktiv. Så att vi inte få en omgivning som sitter och tittar åt andra hållet. Det är det vi vill ifrån, säger Jan Jönsson.

Men arbetet med de äldre eleverna är egentligen steg två. På Karsby började förskolebarnen jobba med MVP redan förra hösten. Barnen fick prata om våld i olika gruppövningar.

– Framför allt har det handlat om att ge personalen coachning. Det har uppskattats, det behandlar svåra situationer som kanske inte alltid tas upp i lärarutbildningen, säger Jan Jönsson.

Pernilla Vera menar att det handlar om att förhindra problemet innan det uppstår.

– Det är bra att barnen tidigt får definiera vad våld är för något. Då inser de själva att det inte alltid behöver handla om slag och sparkar. Ord kan vara våld det med, och det är ofta så det börjar.

Vad är MVP?

”Mentors in Violence Prevention” är ett våldsförebyggande program riktat mot ungdomar. Med ursprung i Boston i USA var tanken med programmet att äldre ungdomar ska agera förebilder åt de yngre. Män för Jämställdhet (MFJ) har nu tagit MVP till Sverige, på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Botkyrka är först i landet med att använda den amerikanska modellen. Syftet är att de äldsta eleverna ska vara mentorer till de yngre och hålla i egna workshops på skolorna. En vuxen kommer att finnas tillgänglig som stödperson, men det är i stort sett eleverna själva som leder projektet efter att ha fått en utbildning.

Visa merVisa mindre