Böter för Järfällahus – igen

I juni uppdagdes det att Järfällahus byggt det nya allaktivitetshuset Huset på Höjden utan bygglov. Nu visar det sig att även muren utanför har byggts utan bygglov.

  • Publicerad 13:02, 17 aug 2018

I juni fick Järfällahus en sanktionsavgift, en bot, för att ha byggt det nya allaktivitetshuset på Söderhöjden, utan bygglov.

Nu visar det sig att även muren utanför har byggts utan lov. Bygglovet har ordnats i efterhand, men nu riskerar det kommunala bolaget att återigen få böter.

I en tjänsteskrivelse till miljö- och bygglovsnämndens sammanträde den 21 augusti föreslås att Järfällahus ska betala en byggsanktionsavgift på cirka 21.000 kronor för murbygget.

Inga murar

När Järfällahus ansökte om bygglov för det nya allaktivitetshuset ansökte man samtidigt om bygglov för muren utanför.

Bygglovenheten begärde in kompletteringar gällande muren. Till svar fick man att planerna på att bygga om muren lagts ned och inte längre gällde.

”Man hade ändå byggt nya murar”

Anna Krohn

Anna Krohn är bygglovhandläggare och den som i juni besökte byggarbetsplatsen.

– Då hade man ändå byggt nya murar som dessutom var högre än de gamla. Alltså var de bygglovspliktiga, säger hon.

Det fanns alltså varken bygglov eller startbesked, vilket är anledningen till förslaget om en byggsanktionsavgift.

Ett misstag

I en mailad kommentar till Mitt i meddelar Järfällahus att muren ingår i samma misstag som företaget gjorde med bygglovet för Huset på Höjden.

Att Järfällahus bygger utan bygglov är naturligtvis inte OK. När vi upptäckte detta, som orsakats av kommunikationsmissar beroende på hög personalomsättning, tog vi kontakt med kommunen för att rätta till det hela. Tillsammans med kommunen har vi bland annat bytt ut den anlitade kontrollansvarige och rättat till misstagen. Bygglovet är nu beslutat och klart. Vi har också sett över våra interna rutiner för att detta inte sker igen.”

Bygget av Huset på höjden kommer enligt Järfällahus att hålla tidsplanen. Det innebär att lokalerna ska vara redo för invigning i början av september.