Många oroar sig för sin bostadssituation. Foto: Mostphotos

Bostadskrisen stressar unga stockholmare mest

Unga vuxna anser att stress och psykisk ohälsa är den största utmaningen i dagens samhälle. Av dem bor majoriteten i Stockholm och oroar sig för sin bostadssituation, det visar en undersökning från Novus.

  • Publicerad 04:51, 7 feb 2019

Enligt undersökningen som gjorts på uppdag av Sveriges byggindustrier anser majoriteten unga vuxna i åldern 18-25 att stress och psykisk ohälsa är den största utmaningen i dagens samhälle. Av dem svarar 79 procent att de oroar sig för sin framtida bostadssituation.

På andra plats kommer bostadsbristen, som anses vara ett större samhällsproblem än arbetslöshet, integration, utbildning och brottslighet.

Av dem som angett bostadsbrist som största utmaning bor 69 procent i Stockholm.

Tar sig inte in på egen hand

I jämförelse med unga vuxna på andra orter tog sig stockholmare i högre grad in på bostadsmarknaden genom att flytta ihop med någon eller köpa en lägenhet med hjälp av anhöriga.

Enligt undersökningen är andra faktorer som utmärker stockholmarna att fler bor i bostadsrätt och att fler anser att politiker och staten är ansvariga för hur boendesituationen i Stockholm ser ut.

Fakta

Så gjordes undersökningen

Målgrupp: 18-25 år

Antal deltagare: 1 012

Genomförande: Webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade representativa Sverigepanel. Undersökningen är longitudinell studie med syftet att följa en grupp unga vuxnas bostadsresa över en längre tidsperiod.

Felmarginal: 
Vid utfall 20/80: +/- 2,5 procent
Vid utfall 50/50:+/- 4,4 procent

Källa: Novus
Visa merVisa mindre