Bostadsfrågan i Danderyd: 4 av 7 politiker vill ha kommunalt bostadsbolag

Vi frågade Danderyds toppolitiker om hur de ser på Danderyds utmaningar när det kommer till bostadsfrågan. Har ungdomar någon möjlighet att bo kvar och vad tycker de om ett kommunalt bostadsbolag?

  • Publicerad 10:40, 3 apr 2017

Följande frågor ställde vi politikerna:

Hur ska unga i Danderyd kunna bo kvar i kommunen? 

Vilket tips skulle du ge till unga som vill flytta hemifrån? 

Vad anser du om ett kommunalt bostadsbolag?  

Anders Paulsen (M)

Hur ska unga i Danderyd kunna bo kvar i kommunen? 

– Vi kommer att göra vad vi kan för att få fram fler smålägenheter i de olika byggnadsprojekten här i kommunen. Jag kan dock tycka att det inte är alldeles självklart att man som ungdom uppvuxen i Danderyd absolut måste bo kvar i kommunen. Jag tror att det kan vara en nyttig livserfarenhet för många Danderydsungdomar att bo en period utanför kommunen.

Vilket tips skulle du ge till unga som vill flytta hemifrån? 

– Var beredd på att bo i 2:a hand eller kanske hyra rum/lägenhet i villa. En annan relativt ny möjlighet kan ju vara att hyra ett Attefallshus.

Vad anser du om ett kommunalt bostadsbolag?  

– Stockholmsregionens bostadsbrist beror på att det byggs för lite. Bostadsbyggnadsprojekten är för få och drar också ut alldeles för långt på tiden vilket till stor del beror på många och krångliga statliga regler och krav. Ett kommunalt bostadsbolag skulle enligt min uppfattning inte lösa problemet.

Bengt Sylvan (L)

Hur ska unga i Danderyd kunna bo kvar i kommunen?

Studentbostäder är en eftersläpning av mindre bra bostadspolitik i Danderyd. Men med Liberalerna nu i majoritet, så planeras det nu ca 250 studentbostäder. Vi ser också över andra former av boende för unga. Wonderbox är ett sådant exempel.

Vilket tips skulle du ge till unga som vill flytta hemifrån?

Det finns olika bostadsköer, som jag rekommenderar att man tidigt anmäler sig till. Vidare tror jag att det är nyttigt att få se andra platser på denna jord och därmed förstå hur bra det är att bo i Danderyd.

Vad anser du om ett kommunalt bostadsbolag?

Ett kommunalt bostadsbolag ger kommunen en större flexibilitet att ordna bostäder för ex. bostadssociala ändamål. Därför är jag för att man har ett eget bostadsbolag.

Peter Forssman (KD)

Hur ska unga i Danderyd kunna bo kvar i kommunen? 

Vi bygger och kommer att bygga fler studentbostäder, såväl bostadsrätter som hyreslägenheter. Det gör att fler kan bo i kommunen under studietiden. När studietiden väl är avslutad, så måste de unga ordna boendet på egna meriter.

Vilket tips skulle du ge till unga som vill flytta hemifrån? 

Räkna med att du måste bo i andra kommuner, innan din ekonomi medger att du har råd att bo i Danderyd.

Vad anser du om ett kommunalt bostadsbolag?

Det är säkert 25 år sedan Danderyd avvecklade sitt kommunala bostadsbolag – långt före min tid i politiken. Jag ser ingen anledning att pröva den idén igen. Dessutom tror jag att det är rent önsketänkande att ett kommunalt bolag skulle kunna bygga fler och billigare bostäder.

Siv Sahlström (C)

Hur ska unga i Danderyd kunna bo kvar i kommunen?

Man kan inte tvinga en byggare att bygga små hyresbostäder. Däremot kan vi genom detaljerade planer styra att det byggs små bostäder. Vi får då fler unga i kommunen, vilket är av stort värde. Men bostäderna fördelas genom bostadskön. Det går inte att reservera dem för just Danderydsungdomar.

Vilket tips skulle du ge till unga som vill flytta hemifrån?

Om du inte redan gjort det, ställ dig snarast i bostadskön! Får du ett erbjudande om en bostad: ta den oavsett var den ligger. Det utvecklar och berikar. Våra barn fick sin första lya långt från Danderyd, och fick se något helt annat. Se det positivt, ett äventyr, möjligheten att lära känna en helt annan miljö, som inte ligger inom cykelavstånd från föräldrarna.

Vad anser du om ett kommunalt bostadsbolag?

Beklagar mycket att Danderyd sålde ut Danderydsbostäder. Vi skulle behållit det. Det visar inte minst de problem vi fått med bostad till sociala förturer och nyanlända. Följden har blivit inköp av bostadsrätter och olämpliga placeringar av bostadspaviljonger till stora kostnader.

Carolin Robson (MP)

Hur ska unga i Danderyd kunna bo kvar i kommunen? 

Våra unga kan inte bo kvar så länge som (M) tycker det är viktigare att sälja mark dyrt än att bygga hyresrätter. Jag tror inte Danderydsborna gillar Olle Reichenbergs inställning att våra unga får flytta någon annanstans om de inte har råd att bo här (Danderyds Nyheter 18-24 mars).

Vilket tips skulle du ge till unga som vill flytta hemifrån? 

Utbilda dig på annan ort.

Vad anser du om ett kommunalt bostadsbolag?  

Miljöpartiet föreslog i höstas ett kommunalt bostadsbolag men förslaget blev nedröstat i kommunfullmäktige. Det är dags att de som bestämmer här i kommunen börjar lyssna på vad Danderydsborna vill.

Christer Erestål (SD)

Hur ska unga i Danderyd kunna bo kvar i kommunen? 

I stället för att kontinuerligt sälja mark för att finansiera budgetunderskott, vill vi ha en långsiktig strategi där marken används till bland annat ungdomsbostäder. Vi vill även att de tillfälliga bostäderna för nyanlända som byggts efter hand omvandlas till bostäder för unga Danderydsbor.

Vilket tips skulle du ge till unga som vill flytta hemifrån? 

Om jag skall ge något råd så är det att göra vad man kan för att äga sitt boende. Det är en trygghet för framtiden. Men jag är medveten om att det inte är lätt idag med allt tuffare bankregler och skyhöga priser.

Vad anser du om ett kommunalt bostadsbolag?  

Inte under rådande bosättningslag, då bostäderna inte skulle komma Danderydsborna till del. Sedan kan man konstatera att den styrande koalitionen redan startat ett bostadsbolag, även om det enbart är för utländska medborgare. Kommunen äger ju redan 17 modulbostäder på Enmans väg och planerar 2017 för ytterligare 150.

Jan Lilja (S)

Hur ska unga i Danderyd kunna bo kvar i kommunen? 

Idag är det omöjligt utan en tjock plånbok.

Vilket tips skulle du ge till unga som vill flytta hemifrån? 

Tyvärr finns inget annat tips än att flytta från kommunen och starta bostadskarriären annorstädes.

Vad anser du om ett kommunalt bostadsbolag?  

Vi var emot en försäljning av Danderydsbostäder och vi ser nödvändigheten av att kommunen mer aktivt engagerar sig i byggande i egen regi. Inte bara bostäder utan även vård- och äldreboenden.