Slättgårdsvägen, med Mälarhöjdens skola på ena sidan och en bit av skogsområdet på den andra. Foto: Märta Lefvert

Bostäder planeras i skogsområde i Mälarhöjden

Stockholms stad planerar 50–75 nya bostäder i skogsområdet längs Slättgårdsvägen. Samtidigt konstaterar man att området har höga naturvärden.

  • Publicerad 06:29, 16 sep 2022

Hur grönskan påverkas i det här projektet ska vi utreda.

Stockholms stad visar nu intresse för ännu en grön kil i Hägersten. Den här gången är det skogsområdet längs Slättgårdsvägen i Mälarhöjden staden tittar på.

Planen är att bygga 50–75 bostadsrätter i det branta grönområdet, med mestadels lövträd men också en del barrträd. Det markerade området startar vid Mälarhöjdens kyrka och slutar några hundra meter efter Mälarhöjdens skola, som ligger mitt emot skogsområdet.

– Exakt var bostäderna kan ligga är för tidigt att säga. Det blir en fråga att arbeta med under planprocessen, säger Amanda Viklund, projektledare vid exploateringskontoret.

Staden bjuder just nu in byggherrar till en tävling där den som lämnar högst anbud får en markanvisning.

Planerna är alltså i ett tidigt skede. Om de blir verklighet kommer de att göra Mälarhöjden tryggare, enligt exploateringskontoret.

På vilket sätt? Mälarhöjden är ju inte känt som ett otryggt område?

– Det vi menar är att fler bostäder genererar fler människor som rör sig i området och det ökar tryggheten. Det ger också underlag för mer service och ett mer levande centrum, säger Amanda Viklund.

Höga naturvärden

Enligt den övergripande naturvärdesinventering som gjorts har skogsområdet ett "högt eller påtagligt naturvärde" med många särskilt skyddsvärda träd och ett högt värde för spridning av arter. Dessutom har man hittat "ett antal fridlysta och rödlistade arter".

Därför krävs fördjupade studier av var i området man kan bygga och av hur många bostäder det kan bli.

– Hur grönskan påverkas i det här projektet ska vi utreda under planprocessen. Där ska vi också titta på hur vi kan kompensera för den grönska som försvinner, säger Amanda Viklund, som konstaterar att staden har högt ställda mål för bostadsbyggande, som ska uppfyllas.

Det politiskt satta målet är att 140 000 bostäder ska byggas under perioden 2010–2030. För man ska nå dit måste cirka 8 200 nya bostäder börja byggas per år fram till år 2030.

Läs även:

https://www.mitti.se/nyheter/har-har-byggena-som-fortatar-hagersten-alvsjo/repvbv!F45c6kufMGPsjEmWrmqXg/

Byggherrar får tävla om vem som ska köpa marken

Aktuellt: Staden har utlyst en markanvisningstävling för bygge av 50–75 bostäder i skogsområdet längs Slättgårdsvägen i Mälarhöjden.

Deltagare: Byggaktörer "som vill bidra till utvecklingen i området" kan lämna anbud.

Nästa steg: Den byggherre som lämnar högst anbud får en markanvisning. Därefter kan en planprocess inledas. Byggherren får köpa den mark som blir planlagd för bostäder. Övrig mark förblir i stadens ägo.

Fler projekt: Staden planerar samtidigt att förbättra gång- och cykelvägen på Slättgårdsvägen, för att "stärk kopplingen mellan Mälarhöjden och Bredäng".

Visa merVisa mindre

En bit av skogsområdet där bostäder kan komma att byggas. sett från Slättgårdsvägen. Foto: Märta Lefvert