Fastigheten innehåller Mittpunkten, som tillhört Hyresgästföreningen i över 30 år. Foto: Filip Magnusson

Bostäder på gång – rivning kan bli aktuellt

Den nya fastighetsägaren i Åbyområdet i Västerhaninge väntas förtäta området med 50-70 nya bostäder. På fastigheten finns bland annat kvartersgården Mittpunkten och matbutiken Din Mat, och lokaler på fastigheten kan behöva rivas. Ännu fler bostäder kan byggas om kommunens mark intill bebyggs.

  • Publicerad 12:40, 24 aug 2018

Nya fastighetsägaren till kvartersgården Mittpunkten och Din Mat i Åbyområdet i Västerhaninge, Fastighets AB Regio, vill bygga nytt.

Man har fått positivt planbesked av kommunen och minst 50-70 nya lägenheter väntas byggas i området.

Som Mitt i berättat tidigare i augusti är Hyresgästföreningen på väg att tappa sin kvartersgård Mittpunkten längs Ringvägen i Åbyområdet i Västerhaninge.

Ny detaljplan väntas 2020

Nya fastighetsägaren och hyresgästerna är inte överens om hyran.

Hyresgästföreningen har haft den 323 kvadratmeter stora lokalen i över 30 år, och närmare 700 hyresgäster berörs när man tvingas lämna.

Men det är alltså inte det enda som händer i kvarteret.

Området som väntas förtätas med 50-70 lägenheter.

En ny detaljplan för fastigheten väntas enligt planbeskedet klar 2020.

På fastigheten finns kvartersgården Mittpunkten, matbutiken Din Mat, Akelius gamla fastighetskontor och 50 parkeringsplatser.

Om planerna betyder att Mittpunkten, Din Mat eller andra lokaler behöver rivas, får Mitt i inga svar på från fastighetsägaren.

Väntar svar

– Regio arbetar med utveckling av fastigheten. Vi har ansökt och erhållit planbesked, och avvaktar just nu återkoppling från kommunen. Återkom gärna om ett halvår när vi har mer detaljer, säger Eric Bergström till Mitt i.

Den 27:e september ska kommunstyrelsen ge planuppdraget. Därefter utreds vilka fastigheter som kan behövas rivas.

Haninge kommuns planarkitekt skriver i planbeskedet att befintliga verksamheter som eventuellt rivs, bör ges plats i bottenvåningarna på de nya flerbostadshusen.

Bostäderna kan bli fler

Även förskolan Igelkotten har sin entré från fastigheten.

Den kommunägda intilliggande fastigheten väntas kunna inrymmas i planen vilket skulle kunna göra antalet bostäder fler än 50-70.

Om vad som kan behöva rivas på Mittpunkts- och Din Mat-tomten, säger Haninges planchef och tillförordnade bygglovschef Magnus Runesson:

– I nuläget är det omöjligt att peka ut vad som eventuellt behöver rivas. Det får vi utreda i kommande planprocess.

– Om planavdelningen får uppdrag att göra en plan kommer det bli en viss förtätning enligt tidigare tagna beslut i översiktsplanen. Vad det innebär i detalj kan vi inte säga idag men vi vill tillskapa ett attraktivt stadsmässigt kvarter som blir ett tillskott för Åby, säger Magnus Runesson.

Din Mats butikschef vill i dagsläget inte kommentera vad planerna skulle innebära för butiken.

Mitt i har sökt den lokala hyresgästföreningen.