Bortforslad fallfrukt kan minska viltolyckor

  • Publicerad 13:08, 21 sep 2014

nyheter Mogen, nedfallen frukt från Lidingös trädgårdar riskerar att bli en risk för öns hjortar och rådjur.

Frukten i trädgårdarna lockar nämligen djuren att korsa hårt trafikerade vägar och det ökar risken för viltolyckor.

Därför erbjuder Lidingö stad fastighetsägare med fruktöverflöd att lägga ut frukten på öns permanenta utfordringsplatser för djuren. De finns bland annat i Norra och Södra Sticklinge, i Grönsta, vid Långängen och vid Södergarn.

Exakta platser för var man kan lägga sin frukt går att hitta på kommunens webbsida.