Sopsaltning förra året i Tumba. I år fortsätter det på fler ställen. Foto: Carlos Montecinos

Bort med isen – nu ska Botkyrka cykla året runt

Sopsaltning ska göra att Botkyrkaborna vågar hoppa upp på sadeln även vintertid. I år satsar kommunen stort på att hålla viktiga gång- och cykelbanor isfria. – Försöket förra året blev lyckat och folk ringde och ville ha mer, säger Tommy Hall på kommunens gata- och parkenhet.

  • Publicerad 17:08, 11 nov 2016

Cyklar brukar hamna i förråd och källare på vintern. Eller snöa över. Men bra gång- och cykelvägar även vintertid ska få fler att ta cykeln till jobbet, butiken och andra ställen. Förra året påbörjade Botkyrka kommun sopsaltning av gång- och cykelvägen mellan Tumba och Alby, cykelvägen mellan Tumba och Vårsta och i backen upp till Storvreten. Den här vintern ökar kommunen satsningen kraftigt.

Enligt Tommy Hall på kommunens gata- och parkenhet var pilotprojektet mycket lyckat. Han är nöjd med resultatet och berättar att folk ringde och ville se liknande satsningar på fler ställen.
– Du kunde se att det var helt snö- och isfritt på gång- och cykelvägen, när det fortfarande var snö på bilvägen, säger han.
Därför tillkommer flera nya gång- och cykelvägar i både norra och södra Botkyrka den här vintern.

Fakta

Här är sträckorna kommunen sopsaltar i vinter

Tumba till Tullinge
Storvretsbacken
Tumba till Vårsta
Vårsta till golfbanan i Grödinge
Tumba till Alby
Sankt Botvids väg
Gångstråket genom Hallunda Centrum och Norsborg
Hallunda till färjeläget i Slagsta
Eriksberg och ner till Hangaren i Alby
Alby strand till Fittja (strandpromenaden)

Källa: Botkyrka kommun

– Det ökar tillgängligheten väldigt mycket för fotgängare , rörelsehindrade och cyklister under vinterhalvåret, säger Ulrika Persson som är gata- och parkchef på Botkyrka kommun.
Effektivare maskiner gör ändå att kostnaderna hålls nere enligt kommunen. I år är den budgeterade merkostnaden för snöröjningen 2 miljoner kronor och förra året var den cirka 3 miljoner kronor jämfört med om kommunen haft traditionell halkbekämpning och snöröjning på sträckorna.
– Sopsaltning är en merkostnad för vår nämnd men en kvalitetshöjning för medborgarna och en besparing för sjukvård och försäkringskassa, säger Ulrika Persson.
Flera kommuner i Stockholm gör liknande satsningar, däribland Stockholms stad. Enligt gata- och parkchefen räknar Stockholms stad på de besparingar sopsaltningen ger i form av minskade sjukvårdskostnader och minskat lidande.
– Det här är också en del av en regional cykelplan. Tyvärr kommer de inte i gång i Huddinge kommun i år som det var tänkt, säger Ulrika Persson.