Byts ut. Enkehuset byggdes 1965 och huserar i dag ett vård- och omsorgsboende. Planen är att riva huset och flytta boendet till ett nytt hus på tomten. Foto: Victor Malmcrona

Borgarhemmet gör sig redo för framtiden

I över 200 år har Stockholms Borgerskap tagit hand om stadens äldre i Högalid. Nu vill de ta verksamheten in i framtiden, samtidigt som grannar är oroliga över hur det kan påverka den historiska miljön.

  • Publicerad 16:25, 10 nov 2021

Redan 2011 började den ideella stiftelsen Stockholms Borgerskap fila på planer för att utveckla sin verksamhet i kvarteret Yxan 4, som ovan naturstensmurar tronar över Varvs-, Heleneborgs- och Högalidsgatan.

Där bedriver stiftelsen i dag vård- och omsorgsboende i Enkehuset i tegel. Det gula Borgarhemmet hyrs ut till internationella studenter, i väntan på husets renovering.

– Vi var tvungna att stänga vår verksamhet i Borgarhemmet eftersom det inte var anpassat så att äldre kunde röra sig fritt i huset. Arbetsmiljön stämde heller inte med dagens krav. I Enkehuset finns inte förutsättningar att möta framtida krav och behov för tillgänglighet, säger Pia Clark, Borgerskapets vd.

Därför ska Enkehuset rivas för att byggas upp som ett modernt seniorboende och Borgarhemmet ska göras om invändigt.

Vård- och omsorgsboendet flyttar till ett nytt hus som ska byggas på tomtens östra del.

Översikt. Kvarteret Yxan, med Enkehuset vänster i bild och det gula Borgarhemmet i mitten. Till höger är det nya vårdboendet tänkt att ligga. Foto: Magnus Skoglöf

Större trädgård

Planen är att bygget sker i etapper så att inga boende ska behöva flytta ut under perioden.

I dag är det mycket asfalt och trafik på tomten, menar Pia Clark. Bättre vore att planera för parkeringar under marken.

– Då skulle vi kunna bygga en större trädgård med härliga uteplatser där man kan sitta med vänner och grannar.

Den nya bebyggelsen ska tillföra lokaler och entréer från gatan. Delar av den omtyckta muren skulle då rivas, men stora delar kan bevaras och säkras för framtiden, menar Pia Clark.

– Skulle vi få hit kaféer, apotek och blomsteraffär skulle det skapa liv och rörelse, vilket vi vill erbjuda de som bor här och i området.

”Redan vid liv”

Bilden av att Högalid skulle behöva väckas till liv delas dock inte av Uwe Böttcher, som bor i närheten. Området lever nämligen redan, menar han.

– Vi förstår att Borgerskapet behöver lokaler men de bör bygga dem på sin tomt och inte ta kringliggande gator i beslag och framförallt inte riva murarna, det är ett enastående byggnadsverk som med sådan precision inte skulle kunna byggas
i   dag.

Planen. Nya vård- och omsorgsboendet, sett från Heleneborgsgatan. Foto: Koncept TM

Illustration. Målet är 177 hyresrätter för seniorer och 70 vård- och omsorgsplatser. Så här är nya seniorboendet tänkt att se ut. Foto: Koncept TM

”Redan vid liv”

Bilden av att Högalid skulle behöva väckas till liv delas dock inte av Uwe Böttcher, som bor i närheten. Området lever nämligen redan, menar han.

– Vi förstår att Borgerskapet behöver lokaler men de bör bygga dem på sin tomt och inte ta kringliggande gator i beslag och framförallt inte riva murarna, det är ett enastående byggnadsverk som med sådan precision inte skulle kunna byggas
i   dag.

Byggplaner i området

2004 hade staden planer på att bygga 50 ­lägenheter i slänten söder om Högalidsgatan. Nära 900 personer protesterade, de ansåg att det hade inneburit skada på kulturhistoriska- och naturmässiga värden.

2006 avskrevs planerna.

2018 får Primula Byggnads AB markanvisning att bygga 70 bostäder på platsen. Samtidigt lämnar Borgerskapet in en ansökan om att bygga 300 bostäder för senior- och vårdboende på deras intilliggande tomt. Återigen var grannar kritiska.

2021 gick förslaget ut på samråd vilket pågår fram till 23 november.

Visa merVisa mindre