Glad stämning. Bland personalen på Johanneslunds vård- och omsorgsboende var stämningen uppsluppen efter beskedet om gratifikation. Malek Alnakdali, Sinem Ciftci, Shuksi Mahemud, Kicki Hansson och Margareta Tarasek säger att pengarna kommer väl till pass i jul. Foto: Maria Nykvist

Bonus till anställda efter pandemislit

Bonus till kommunanställda, extra bidrag till föreningar och en trygghetssatsning. Nu lägger Haninge kommun 30 miljoner kronor extra på områden där pandemin har slagit hårt.

  • Publicerad 15:10, 5 nov 2021

Det känns bra med lite uppskattning för allt det slit som har varit.

Bland personalen på Johanneslunds vård- och omsorgsboende i Västerhaninge är stämningen uppsluppen. Här har man precis tagit emot beskedet att kommunanställda får en gratifikation på 2000 kronor på decemberlönen.

– Det känns bra med lite uppskattning för allt det slit som har varit. Men jag måste också säga att vi har lärt oss väldigt mycket under vägen, säger sjuksköterskan Kicki Hansson.

– Ja, i början av pandemin var det väldigt körigt. På min avdelning var vi två av tolv ordinarie personal ett tag, då jobbade man mycket, säger undersköterskan Cinem Ciftci.

Kollegan Malek Alnakdali nickar instämmande.

– Så i dag är man glad. Det här är som en tidigt julpresent.

Upprättelse för personalen

Det är det politiska styret som har beslutat att samtliga kommunanställda, som jobbat minst 50 procent mellan 1 mars-30 november i år, får utbetalningen. Det gäller oavsett anställningsform, alltså även timvikarier. Man uppskattar att det blir runt 5 000 anställda som får ta del av pengarna.

De 14 miljoner kronor som det kostar tas ur kommunstyrelsens reserv.

– Det har varit påfrestande för de allra flesta medarbetarna i kommunen under pandemin, så vi vill visa lite extra uppskattning för det jobb man har gjort, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Initiativ. Det är den politiska ledningen, med kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) i spetsen, samt kommundirektören som har kommit fram till vilka områden pengarna ska gå till. Foto: Mostphotos

Kritiken: Orättvist mot anställa och många föreningar

Tidigare i år fick kommunen kritik för beslutet att halvera friskvårdsbidraget från 2000 kronor till 1000 kronor. Många anställda såg det som ett hån efter hårt arbete under pandemin, men efter kritiken så drogs det beslutet tillbaka.

Tror ni att de anställda känner sig nöjda nu?

– Det hoppas jag. Det var ett annat ekonomiskt läge då. Nu finns det utrymme att göra det här, säger Meeri Wasberg.

Förra året gav Haninge kommun ut två värdecheckar à 500 kronor styck till de anställda att använda i det då hårt coronapåverkade lokala näringslivet. Men det är första gången som man betalar ut en bonus på det här sättet. Inspiration till gratifikationen kommer från Botkyrka kommun där man tidigare gjort något likande.

Miljoner i föreningsstöd

Totalt tas 30 miljoner kronor ur kommunstyrelsereserven, och pengarna fördelas inom fyra områden. Förutom gratifikation till anställda går pengarna även till förstärkt föreningsstöd, trygghetsskapande åtgärder och digitaliseringsåtgärder.

Tio av miljonerna går till extra föreningsstöd. Det är de föreningar i kommunen som tidigare beviljats och fått ordinarie föreningsstöd i år, som får extra pengar. Summan på det extra stödet ligger i proportion till det tidigare utbetalda stödet.

Näst störst bidragstagare efter Vendelsö IK är IFK Haninge. Nystartsbidraget klubben får är drygt 600 000 kronor, att lägga till de nästan 500 000 kronor man tidigare fått för 2021. Ett välkommet tillskott, menar klubbchefen Joakim Andersson.

– För oss är det viktigt för att kunna komma tillbaka till det normala. Vi har haft två säsonger nu utan att kunna ha publik. Vi har inte heller kunnat arrangera cuper på två år, och vi brukar ha fyra-fem cuper per år, så det är en stor förlust ekonomiskt. Vi har många projekt som inte inbringar pengar och då behövs det här, säger han.

Förlorade intäkter. Få publikintäkter och inställda cuper har påverkat klubbens ekonomi under pandemin, berättar Joakim Andersson, klubbchef i IFK Haninge. Foto: Maria Nykvist

Så fördelas de 30 miljoner kronorna

Extra föreningsbidrag: 10 miljoner kronor. Varav föreningar inom idrotts- och fritidsnämnden 5,1 miljoner, kultur- och demokratinämnden 2,9 miljoner, socialnämnden 1,170 miljoner och äldrenämnden 0,830 miljoner.

Gratifikation till kommunställda: 14,02 miljoner. Cirka 5000 kommunanställda får 2000 kronor extra var på decemberlönen.

Trygghetsskapande och digitaliserande åtgärder: 5,98 miljoner. Extra stöd till föreningar som ordnar trygghetsvandringar och brottsofferstöd samt extra väktarresurser. Det ska även gå till förbättrad möjlighet till digitala möten, till exempel ljud- och bildsatsning.

Visa merVisa mindre

Extra trygghetssatsning

Extra pengar satsas även på trygghetsskapande åtgärder. Stödet ska bland annat gå till föreningar som genomför trygghetsvandringar och som arbetar med stöd till brottsoffer. Det är också tänkt att pengarna ska gå till mer väktarresurser.

Totalt satsas sex miljoner kronor. I den summan ryms också digitaliseringsåtgärder. Under pandemin har behovet av att kunna hålla digitala möten varit stort, och här ska pengarna exempelvis gå till att förbättrad ljud- och bildupptagning i sammanträdesrummen.

Vad är kommunstyrelsens reserv?

Det är en summa som kommunen lägger undan vid varje budget för att kunna nyttja vid oförutsedda utgifter eller underskott.

Vid kommunfullmäktigesammanträdet i maj beslutade man om reviderade mål och budget för 2021-2022, eftersom ekonomin var bättre än förväntat. Det innebar bland annat att kommunstyrelsens reserv utökades med 40 miljoner kronor. I budgetuppföljningen i september konstateras att cirka 45 miljoner fanns kvar, av vilka 30 miljoner nu används.

Visa merVisa mindre