Böndernas sista strid mot Slussen

  • Publicerad 16:38, 23 feb 2015

Slussen Så var det dags för nästa kapitel i följetången om Nya Slussen. Det är bönderna runt Mälaren som efter att ha fått avslag i en rad instanser nu gör ett sista försök och ansöker om prövningstillstånd i Högsta domstolen, HD.

Tvisten har kallats för vattenmålet och handlar om vilka konsekvenser vattenregleringen av Mälaren kan komma att få. Enligt de 200 lantbrukare som vänt sig till HD kommer bygget av Nya Slussen att leda till att djurens betesmarker förstörs. Ingen av de tidigare juridiska instanserna har hållit med, utan gett bönderna avslag. Under våren ska HD pröva deras klagan.