Längs med den röda markeringen planeras 200-300 nya hyres- och bostadsrätter. Karta: Stockholms stad

Bomben: Flera hundra lägenheter planeras bland villorna i Ålsten

Upp emot 300 nya lägenheter – varav hälften hyresrätter – planeras i Ålsten. Tillsammans med de 120 bostadsrätter som sedan tidigare planeras i närheten innebär det ett rejält tillskott av flerbostadshus i villaområdet.

  • Publicerad 16:30, 30 maj 2016

Exploateringskontoret föreslår en markanvisning för 200-300 lägenheter, förskolor och kommersiella lokaler i norra Ålsten. Bebyggelsen ska sträcka sig längs med Västerled från Orrspelsvägen i väster till Nyängsparken i öster. Målet är att knyta samman flera stadsdelar och omvandla Västerled till en grön stadsgata och inte den gata "med känsla av trafikled som den är idag", skriver tjänstemännen på exploateringskontoret.

Jämn fördelning

Det kommunala bostadsbolaget Svenska bostäder samt Folkhem föreslås få markanvisningen, och ungefär hälften av de 200-300 lägenheterna ska bli hyresrätter och hälften bostadsrätter. I området finns redan idag en förskola som planeras att byggas ut inom ramen för projektet. I förslaget ingår även en helt ny förskola.

Stockholmshus prövas

Svenska bostäder vill bygga så kallade Stockholmshus på marken. Stockholmshus är stadens satsning på att effektivisera byggandet och pressa priserna på hyresrätter genom att producera enklare hustyper som kan beställas i större antal.

Den 9 juni tas ärendet upp av politikerna i exploateringsnämnden. Men Jan Valeskog (S), ordförande i nämnden, vill inte uttala sig om förslaget före han har pratat ihop sig med de andra gruppledarna.

400 nya bostäder

Projektet ligger i direkt anslutning till två andra bostadsprojekt – med totalt 120 bostadsrätter – som planeras norr om Västerled. Om allt går i lås kan alltså totalt över 400 lägenheter byggas i ett område som idag domineras av villor.

I de två markerade områdena, norr om Västerled, planeras totalt 120 bostadsrätter. 80 i projektet till väster och 40 i öster. Karta: Stockholms stad