Än är fastigheten obebyggd. Men med ett beviljat bygglov uppger Upplands-Brohus vd att arbetet väntas starta inom kort. Foto: Niklas Loman

Boendes vädjan från Ringvägen

En grupp boende på och kring Ringvägen har skrivit ett brev till politikerna i kommunen. Detta i syfte att förmå dem att sätta Upplands-Brohus byggplaner i området på paus. Nyligen beviljades bygglovet för de 152 hyresrätterna.

  • Publicerad 11:26, 31 maj 2021

I början av maj fick politikerna i Upplands-Bro ett öppet brev från åtta boende på och kring Ringvägen i centrala Kungsängen.

Mitt i har läst brevet som inleds med orden: ”Vi är bekymrade över den situation som råder i vårt bostadsområde. Vi bävar för att planerna på att bygga fler hus ska genomföras i sin helhet”. I fokus för brevet står de två större återstående byggprojekten, dels fastighetsbolaget Balders 87 hyresrätter. Här konstaterar dock grannarna att bygglovet vunnit laga kraft och att dessa planer får man helt enkelt acceptera.

Därefter riktar man in sig på Upplands-Brohus hyresrätter som ska ta form mellan HSB:s bostadsrätter och Tornets hyresrätter.

Visionsbild. Upplands-Brohus kommande projektet sett från Enköpingsvägen i kvällsljus. Foto: Total Arkitektur

Upplands-Brohus planer

Här ska det kommunägda bolaget bygga 152 hyresrätter fördelade på fyra stycken huskroppar. Grannarna vädjar till politikerna att pausa upphandlingen för bygget, att vänta med att skriva ett entreprenadkontrakt samt att byggplanerna för Upplands-Brohus sätts på paus. Detta i syfte att låta det bli ”gott om tid för samverkan och dialog mellan kommunen och oss boende”.

Med anledning av grannarnas öppna brev så gav kommundirektören Ida Texell Upplands-Brohus i uppdrag att genomföra en snabbutredning för att studera vad ett stopp alternativt uppskjutande av planerna skulle kunna få för följder.

Ann Hermansson Alm, VD på Upplands-Brohus. Foto: Alexander von Sydow

Om projektet skulle stoppas riskerar Upplands-Brohus att bli ersättningsskyldig till den entreprenör som tilldelas uppdraget. Det skulle i så fall röra sig om en summa på ”upp till 23 miljoner”. Vidare skulle bolaget förlora intäkter om 20 miljoner kronor per år.

Det ägardirektiv man har tilldelat att påbörja bygget av 300 lägenheter fram till 2022 kommer inte uppfyllas. Man menar även att ”om projektet stoppas kommer gestaltningen av området inte att påverkas positivt om Upplands-Brohus tomt är obebyggd”. Skjuts planerna upp tillkommer kostnader för omprojektering med cirka sex miljoner.

Nämnden beviljade bygglov

Den 20 maj beslutade bygg- och miljönämnden att bevilja bygglovet för Upplands-Brohus planer.

– Jag har den största förståelsen för att de som bor i området kan ha synpunkter. Samtidigt har vi ett regelverk för hur vi fattar beslut om detaljplaner som vi tagit fram på demokratisk väg, säger Ann Hermansson Alm, vd, Upplands-Brohus.

Dessa byggprojekt är helt klara:

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, Förskola.
Kungsängen Kyrkby 2:306.
Status? ✔ Helt klart.

Tornet Bostadsproduktion AB, Hyresrätter.
Kungsängens Kyrkby 2:305.
Status? ✔ Klart och inflyttat.

HSB Bostad AB, Bostadsrätter.
Kungsängens Kyrkby 2:310,
Status? ✔ Klart och inflyttat.

AB Borätt, Bostadsrätter.
Kungsängens Kyrkby 2:309.
Status? ✔ Klart och inflyttat

Visa merVisa mindre

Byggprojekten som återstår:

Balder, hyresrätter.
Kungsängens Kyrkby 2:308.
Status? • Arbetet inleds under våren / försommaren 2021. Beräknas stå klart 2024-2025.

Aktiebolag Upplands-Brohus, hyresrätter.
Kungsängens Kyrkby 2:307.
Status? • Projektet har handlats upp och tilldelning pågår. Tomten är inhägnad och avverkad. Första inflytt beräknas ske i mitten av 2024.

Vänstern kräver mer utredning av pandemin

”Utfärdades läkarutlåtande och dödsattester per telefon?" Vid kommunstyrelsens senaste möte väckte Vänsterpartiets gruppledare Erik Karlsson ett ledamotsinitiativ där han begär att kommunen vidare, och djupare, ska utreda hur Upplands-Bro hanterat covid-19.torsdag 21/10 9:01

Upplands-Bro är bäst på hyresrätt

Kommunen i topp i ny sammanställning. Tidningen Hem & Hyra har tittat närmare på hur det går med byggandet av hyresrätter i länet. Av denna sammanställning framgår att Upplands-Bro placerar sig i topp.onsdag 20/10 11:41