Möte. Folk är oroliga och irriterade, beskriver en boende stämningen bland berörda invånare efter Trafikverkets besked om ny järnvägsplan i Bromsten. Här ett möte de boende anordnade i Bromstensskolan innan jul. Foto: Privat

Boende vid Mälarbanan vill stoppa ny järnvägsplan

De som bor vid tågspåren i Bromsten vill stoppa Trafikverkets plan att dra spåren närmare deras villatomter. Trafikverket väljer att inte kommentera och hänvisar till 14 januari som det datum då yttranden om spårändringen senast ska ha kommit in.

  • Publicerad 16:05, 7 jan 2022

Alla är överens om att det är illa planerat.

Vid ett möte som boende på Tallåsvägen, Fristadsvägen, Mamrevägen och Skattegränd anordnade före jul, togs beslut att rikta en begäran till Trafikverket att stoppa den nya järnvägsplanen.

De boende på adresserna är de som närmast berörs av Trafikverkets förslag att dra Mälarbanans nya spår närmare bebyggelse, något Mitt i skrivit om tidigare.

– Alla är överens om att det är illa planerat. Vårt krav är att Trafikverket återkallar planen så att det inte blir markintrång, och att även buller- och vibrationsstörningar hanteras bättre, säger Heinz Paul, en av de berörda husägarna.

De boende beslutade vid mötet att bjuda in Trafikverket till en hearing innan 14 januari då Trafikverket senast vill ha in yttranden. Vid mötet framkom att de boende har flera frågor kring verkets nya järnvägsplan.

Ett är varför Trafikverket valt att lyssna på ett företag på andra sidan spåren som enligt Trafikverket hade riskerat en försämring om spåren dragit på den sidan.

– Det är konstigt att man prioriterar ett enstaka företag i stället för hundratal boende, säger Heinz Paul.

Kort om spårutbyggnaden på Mälarbanan

Trafikverket bygger ut järnvägsspåren mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår.

Syftet är att fler tåg kan gå tätare och punktligare. Tågförbindelserna i Stockholmsregionen, Mälardalen och hela landet förbättras.

Utbyggnaden är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Den påbörjades 2016.

Hela sträckan beräknas vara klar 2032.

Källa: Trafikverket

Visa merVisa mindre

Flera tomter i Spånga kan delvis bli spårområde. Bilden är från en tomt på Tallåsvägen. Foto: Claudio Britos

110 hus berörs

Enligt de boende berörs omkring 110 fastigheter av den nya järnvägsplanen.

Cirka 60 fastigheter som ligger vid järnvägen på Tallåsvägen och Fristadsvägen.

Cirka 30 fastigheter på Tallåsvägens norra sida.

Cirka 20 fastigheter på Mamrevägen och Skattegränd.

Cirka 25 fastigheter får ett markintrång på upp till cirka tio meter, vilket kan innebär att halva tomten mellan järnvägen och hus försvinner.

Källa: Ur de boendes yttrande över järnvägsplanen

Visa merVisa mindre

Frågetecken

Ett annat frågetecken de boende satt är Trafikverkets önskan att köra tågen i 200 kilometer i timmen, något de tycker är märkligt eftersom det är ett bostadsområde.

På mötet ifrågasatte de boende även bristfällig information från Trafikverket.

– Generellt har de brustit väldigt mycket i information, Trafikverket har skickat ut papper om Skype-möte. En hel del har inte förstått vad det står, de har dålig svenska eller är äldre människor, säger Paul.

Kommenterar inte

Fredrik Lidberg, projekteringsledare på Trafikverket, svarar i mejl till Mitt i att Trafikverket i en tidigare intervju med Mitt i berättat om att myndigheten erbjudit och genomfört enskilda möten med de fastighetsägare som berörs:

"Men vi önskar inte kommentera dialogen med enskilda boende i media", skriver Fredrik Lidberg.

Trafikverket vill inte kommentera de ovannämnda kraven från de boende.

I Mitt i:s tidigare intervju med Fredrik Lidberg sade Lidberg att Trafikverket tagit hänsyn till företaget för att det blir mer "demokratiskt":

– Vi måste hela tiden göra avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen, vilket kan vara knepigt i tätbebyggda områden.

Heinz Paul säger att de boende nu hoppas på en ändring:

– Folk är oroliga och irriterade över hur Trafikverket valt att hantera det här. I första hand vill vi att planen återkallas, säger Paul.

Fredrik Lidberg på Trafikverket hänvisar i sitt mejl till att 14 januari är senast datum att lämna synpunkter.

"Efter den 14 januari går vi igenom samtliga synpunkter som kommit in. Alla som lämnat yttranden kommer att meddelas Trafikverkets alla olika svar".

​​​​​​​Får ersättning

Om Trafikverket tar tomtmark i anspråk ersätts fastighetsägaren ekonomiskt enligt beräkningen vad marken är värd i dag mot vad marken är värd efter att mark tagits i anspråk. Fastighetsägaren får mellanskillnaden plus 25 procents påslag.

Inga hela fastigheter kommer att lösas in på Tallåsvägen.

Trafikverket kommer att sätta upp bullerskärm på delsträckan och erbjuda bullerdämpande insatser på fasader.

Källa: Fredrik Lindberg, Trafikverket

Visa merVisa mindre

Lagstyrd plan

En järnvägsplan planeras enligt en särskild process och styrs av lagar.

I början av planläggningen beskrivs hur projektet kan påverka miljön. Om planen medför en betydande miljöpverkan ska en miljökonskevensbeskrivning tas fram.

De som berörs av planen kan sedan lämna synpunkter.

När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft.

Därefter kan spaden sättas i jorden.

Källa: Trafikverket

Visa merVisa mindre