Susanne Baldefors är orolig för hur hälsoproblemen påverkar henne på sikt. Leif Kåvestad, expert på fuktskadade hus, tycker att personer med hälsoproblem borde evakueras. Foto: Märta Lefvert

Boende: "Våra hem gör oss sjuka"

Hyresgäster på Nybohovsbacken har hälsobesvär som är typiska i fuktskadade hus. När hyresvärden Svenska Bostäder inte agerade tog de strid, med hjälp av en fuktkonsult.

  • Publicerad 06:29, 17 jun 2022

Jag fick utslag i ansiktet, röda ögon, blev täppt i näsan.

Susanne Baldefors var så glad när hon flyttade in på Nybohovsbacken 41, 2018. Allt var splitter nytt i det nybyggda hyreshuset ovanför Liljeholmens centrum. 

Men efter en tid fick hon symptom som kliande ögon, hosta och astmaattacker. Andra hyresgäster fick liknande problem.

– Jag började må dåligt 2020. Jag fick utslag i ansiktet, röda ögon, täppta bihålor och luftvägsproblem, berättar Lina Lundgren.

Mitt i träffar de två grannarna hemma hos Susanne Baldefors. Med vid bordet sitter också Leif Kåvestad, stridbar hälsoskyddsinspektör med lång erfarenhet av fuktskadade hus.

De boende kontaktade honom hösten 2021. Det var efter fruktlösa försök att få hyresvärden Svenska Bostäder att agera, bland annat sedan Hyresgästföreningens mätningar visat att luftflödet i fyra av fem undersökta lägenheter inte uppnådde Folkhälsomyndighetens krav.

– Vi kände oss uppgivna när Svenska bostäder inte ville utreda varför vi blev sjuka och började forska själva i huset och kontaktade Leif som konsult, säger Susanne Baldefors.

Leif Kåvestad, expert på fuktskadade hus, mäter fukten i betongväggen på Nybohovsbacken 41. Det lyser rött. Foto: Märta Lefvert

Gjorde hälsoenkäter

Hon och Lina Lundgren gjorde en hälsoenkät i 6 av husets 13 lägenheter. Av den framgick att boende bland annat led av astma, klåda i hårbotten, ögon- öron- och slemhinnebesvär, huvudvärk och nästäppa.

De mätningar Leif Kåvestad sedan gjort i tre lägenheter indikerar förhöjda fuktnivåer i både väggar och tak. Dessutom har han undersökt förekomsten av flyktiga gaser (2-etylhexanol och n-butanol) och skickat proverna till Svenska miljöinstitutet (IVL). Svaret blev att ämnena fanns i alla tre lägenheterna. Inga hygienska gränsvärden överskrids, men Leif Kåvestad framhåller försiktighetsprincipen och det faktum att hyresgästerna har hälsoproblem.

– Det här är ämnen som skapas genom kemiska reaktioner i byggmaterial när hus är fuktiga och som människor mår dåligt av. Det måste åtgärdas, säger han.

Han uppmanar till en rad åtgärder, i rapporter som Susanne Baldefors skickat till Svenska Bostäder och miljöförvaltningen. Där ingår provborrningar för att få fram exakta halter av fukt, evakuering av personer med hälsoproblem och en hälsoenkät i hela det nybyggda området för att se om problemen finns i fler hus.

"För stora slutsatser"

Svenska Bostäder väljer att svara Mitt i via mejl från pressavdelningen. I det lyfter man fram de åtgärder man man till sist har vidtagit – bland annat har man dammsugit uteluftskanaler, förbättrat ventilationen och gjort dammanalys. I övrigt hänvisar man till miljöförvaltningen, vars "beslut om krav på utredning eller åtgärd vi kommer att rätta oss efter".

På miljöförvaltningen menar miljö- och hälsoskyddsinspektören Kalle Rosén att Leif Kåvestad drar för stora slutsatser i sina rapporter.

– Jag frågade IVL om man ansåg att en evakuering behövdes och fick svaret nej. De uppmätta nivåerna i lägenheterna ligger långt ifrån de hygienska gränsvärden (gränsvärden för människors hälsa) som finns för dessa ämnen, säger han.

Hyresgäster i kläm

Kalle Rosén menar också att Leif Kåvestad använt ett olämpligt instrument vid sina fuktmätningar. Förvaltningen har sedan också gjort fuktmätningar och kommit fram till att det inte finns indikationer på fuktskador.

Här står alltså slutsats mot slutsats. I kläm kommer de hyresgäster som har hälsobesvär. De flesta uppgav i hälsoenkäten att de mår bättre om de är borta från huset.

Så varför inte göra den provborrning Leif Kåvestad efterlyser? Det skulle ju bringa klarhet i fuktfrågan?

– Med en provborrning skulle vi få den faktiska fukthalten. Vi har möjlighet att ställa det kravet på hyresvärden, men jag kan inte diskutera vad som blir nästa steg i ett pågående ärende, säger Kalle Rosén.

Han betonar också att miljöförvaltningens uppgift är att konstatera brister i byggnader, inte att hitta förklaringar till att människor mår dåligt.

Boklöss och svarta partiklar

I en av lägenheterna på Nybohovsbacken finns mycket boklöss (ett slags stövsländor) på betongväggarna, sedan flera år. Enligt Anticimex trivs de i fuktiga miljöer och fuktiga material. De är inte skadliga men störande i stora mängder – och en indikation på fukt.

Svenska Bostäder har i kontakt med hyresgästen sagt att boklössen kommer från en ek i området. Boklössen finns dock i lägenheten även vintertid.

Flera hyresgäster har också haft problem med puderliknande svarta partiklar som sprider sig i lägenheterna. Var det kommer ifrån är inte klarlagt.

Enligt Kalle Rosén på miljöförvaltningen kan det röra sig om så kallad "Black Magic Dust", som kan förekomma i nybyggen och bland annat bero på dålig ventilation. Luftflödet har därför justerats upp. Enligt hyresgästerna är det svarta dammet ändå kvar.

Visa merVisa mindre