Uttryck. Känslor fick målas på duk när boende fick uttrycka hur pandemin har påverkat deras välmående. Foto: Malin Hammarlind

Boende i Bromma fick uttrycka känslor i konst

Vad har coronapandemin för effekt på våra känslor och samhället? Boende på en gruppbostad i Bromma fick uttrycka sina känslor genom färg, lera och pärlor.

  • Publicerad 11:54, 20 nov 2020

Det var personalen på en gruppbostad för boende med funktionsnedsättning i Bromma som ville ge brukarna möjlighet att på ett annorlunda sätt kommunicera hur de känt sig och mått under pandemin.

Metoden kallas för Skapande verkstad, och under ett par dagar fick de boende själva välja vilket material de ville använda sig av, vissa målade och andra använde lera eller pärlor.

– Alla har utifrån sina förutsättningar har fått möjlighet att förmedla sin egen bild och syn på det vi är med om just nu. Skapandet i sig ger möjlighet att arbeta med alla sinnen, kanalisera det vi är med om och skapa förhållningssätt som vi av erfarenhet vet bidrar till att skapa hälsa, säger Anna Lundin, biträdande enhetschef, i ett pressmeddelande.

Konstverken visades sedan i en utställning på gruppbostäderna. Det var både positiva, ledsna och eftertänksamma budskap.

– Konstverken har möjliggjort ett mycket spännande och värdeskapande samtal, dels att utifrån egna verk beskriva och sätta ord på hur man upplever pandemin och dess effekter men även att få ta del av andras upplevelser, säger Anna Lundin.

Förhoppningen är att kunna anordna en coronaanpassad vernissage utomhus nästa vår.

Målning. Både pärlor, lera och färg användes under konstverkstaden. Foto: Malin Hammarlind/Yoenia Malmebo