Spärras av. Enligt staden är det inte farligt att tidigare ha vistats i området. Foto: Jannie Flodman

Blyhärjad skjutbana i Rågsved spärras av

Åtskilliga decennier har passerat sedan den så kallade Söderskjutbanan användes som övningsbana, men minnena består i form av höga blyhalter. Nu stängslas den gamla banan in.

  • Publicerad 13:00, 20 apr 2020

Redan förra vintern utfördes provtagningar i området. Ytterligare sådana är att vänta innan det så småningom är dags för saneringen som planeras dra i gång tidigast nästa år.

Till dess är det angeläget att hindra barn och andra från att få i sig av den förorenade jorden. Därför meddelar Stockholms stad att man "stängslar in" de gamla skjutvallarna, där man tidigare i samråd med miljöförvaltningen bedömt att det räckt med skyltar.

"Efter ett flertal ytterligare provtagningar och analyser för att skaffa oss en så tillförlitlig bild över föroreningssituationen som möjligt har vi nu stämt av med miljöförvaltningen igen och landat i den här åtgärden", skriver staden på sin hemsida.

Inte stoppa jord i munnen

Även marken utanför det avspärrade området är drabbad av bly, om än i betydligt lägre grad vilket staden menar gör det okej att vistas där. Den som rör sig ofta i trakterna uppmanas dock att inte gräva i jord med händerna eller stoppa jord i munnen. I synnerhet det sistnämnda kan påverka hälsan negativt.

Att det tagit sådan tid att komma i gång med saneringen beror enligt staden på "ett omfattande utredningsarbete". På lång sikt är det tänkt att marken ska kunna användas för till exempel lek eller friluftsliv, men först väntar alltså en tid med stängsel. Först när saneringen är fullbordad plockas de bort igen.

Behöver saneras. På bilden ser vi provtagningar av jorden förra vintern. Foto: Jannie Flodman