Blytungt. I marken vid kolonilotterna är blyhalten för hög för att man ska kunna skörda grödorna. Foto: Mikael Andersson

Bly upptäckt vid kolonilotter i Riddersvik

Det planerade bostadsområdet i Riddersvik har lyft upp dolda föroreningar till ytan. Tidigare har vi skrivit om bly i marken vid gamla trädskolan och i Rosenparken. Nu står det klart att även koloniområdet är förorenat. Något som mitti.se var först att skriva om.

  • Publicerad 16:30, 21 apr 2020

Man ska undvika att vistas där, och inte odla eller äta det som har odlats där.

Kolonilotter. Grönsaker och bär odlade i Riddersviks koloniområde ska inte ätas. Genrebild.S Foto: Pauline Cederblad

Efter att prover tagits i koloniområdet i Riddersvik visar den miljömedicinska bedömningen att barn och vuxna kan få i sig en betydande mängd bly från grönsaker och bär odlade inom koloniområdet. Även om risken bedöms som försumbar, är rekommendationerna att det är en "onödig belastning som bör undvikas".

Staden är nu i full gång med att sätta upp skyltar i koloniområdet.

– Man ska undvika att vistas där, och inte äta det som har odlats där. Det är de rekommendationer vi har just nu, säger Hendrik Bergstén, projektkommunikatör på exploateringskontoret.

Avgiftsbefriade tillfälligt

Föreningen Riddersviks Kolonilotter hyr marken av stadsdelen och betalar normalt sin avgift två gånger om året. Denna säsong är de befriade från avgiften. Under tisdagen den 21 april hade stadsdelsförvaltningen ett möte med de som arrenderar marken.

– På önskemål från föreningen så kommer vi att se över arrendeavtalet nu tillsammans med dem, säger Hendrik Bergstén.

Bedömningen baserar sig på expertis från Centrum för arbets- och miljömedicin. Just nu utreds var föroreningarna kommer ifrån. Det går inte att utesluta att det kan komma från den gamla tippen i Lövsta.

– Vi vill ju bygga ett nytt bostadsområde, men tyvärr är det inte så ovanligt att det finns föroreningar i markerna när man börjar bygga, säger Hendrik Bergstén.

Under våren fortsätter arbetet med att utreda vad staden ska göra åt marken vid kolonilotterna.

Kommer de som disponerar marken ersättas på något annat sätt?

– Det har vi inte hunnit titta på än, men det blir en juridisk fråga. Det vi tittar på nu är först och främst är hur vi kan lösa problemet.

Byggplanerna i Riddersvik påverkas inte av blyupptäckten.

Information...

...om markföroreningar runt Riddersvik och annat som berör bygget finns på stadens hemsida: https://vaxer.stockholm/riddersvik