Sahra Bargadle på märker att fler och fler flickors vardag begränsas av hedersnormer i södra Järva. Foto: Ulrika Lind

Larm: Ökatförtryck mot tjejer

En ny rapport slår larm om ökande heders-relaterat förtryck i Hjulsta. – Det blir värre, flickors klädsel och deras fritid kontrolleras. Det är hemskt, säger Sahra -Bargadle, chef på kvinnojouren i Tensta.

  • Publicerad 18:00, 4 jul 2016

Tensta-Rinkeby

Skolpersonal, fritidsledare och idrottssamordnare. Det är några av dem som larmar om att de ser en ökning av tjejer som inte får delta i vissa aktiviteter, om dagliga kränkningar och om social kontroll över tjejers fritid. Det står att läsa i rapporten som togs fram i december av stadsdelsförvaltningen i samband med en utredning om en fritidsgård med tjejprofil i Hjulsta.

I den beskrivs det att området genomgått en förändring med flera isolerade grupper som lever med hedersnormer. Det förekommer kontroll av tjejers klädsel och fritid, kränkningar och ryktesspridning.

Ett 100-tal tjejer från årskurs 6 till årskurs 9 i Hjulsta har intervjuats. 45 procent säger att de aldrig går till idrottshallen. 54 procent deltar inte i aktiviteter på fritiden.

De äldre tjejerna känner sig begränsade av ryktesspridning och flera undviker fritidsgårdar: ”Om jag går till fritidsgården får jag dåligt rykte”, är en vanlig kommentar i rapporten.

Sahra Bargadle startade kvinnojouren i Tensta för 17 år sedan. Hon upplever att situationen i stadsdelen blir värre.

– En del tjejer har bara tio minuter på sig att ta sig till och från skolan. Andra tjejer som är ute skickas hem av sina bröder, säger hon.

I genomsnitt sex gånger per dag ber någon tjej från södra Järva om hjälp via tjejjouren i Tenstas chatt och majoriteten av fallen handlar om hedersrelaterat förtryck, enligt Sahra Bargadle.

2014 gjordes en statlig utredning som uppskattade att 100 000 unga mellan 15 och 20 år i Sverige lever med hederskultur som begränsar deras vardag.

Tidigare i år publicerade föreningen Varken Hora eller Kuvad en undersökning där de frågat 1 100 ungdomar mellan 12 och 18 år i Stockholmsförorter om hur de upplever sin egen frihet. 28 procent av flickorna sa att de är mycket hårt kontrollerade hemifrån. 56 procent får inte delta i fritidsaktiviteter där också pojkar deltar.

Astrid Schlytter, forskare och docent vid Stockholms universitet, menar att hedersnormer tar sig ett annat uttryck numera.

– Skillnaden nu är att det inte längre bara är familjen eller släkten som kontrollerar flickor. Nu är det hela områden som utövar social kontroll över flickor.

– Föräldrar som annars kanske ­inte skulle gå efter hedersvärderingarna gör det eftersom de upplever ett tryck från närområdet.

En orsak, menar hon, är att fler grupper lever isolerade från varandra och det uppstår parallella samhällen i samhället, där äldre kulturer med gamla värderingar råder.

Hon menar att samhället borde göra mer när pojkar försöker kontrollera och begränsa flickor, till exempel tvångsomhänderta pojkar enligt lagen om vård av unga. I rapporten om läget i Hjulsta berättar tjejer att de inte har några förväntningar på sin fritid: ”Vi kommer aldrig få det vi har rätt till”. Det gör Sahra Bargadle upprörd.

– Det viktigaste är att vi lyssnar på de här tjejerna. Det skulle vi ha gjort för länge sedan. Politiker och tjänstemän måste våga göra mer.

Politiker fick inte rapporten

Politikerna i stadsdelen fick aldrig veta att rapporten med larm om ökat hedersförtryck fanns.

Inte förrän Mitt i ställde frågor blev den offentlig handling.

Syftet med rapporten var att utreda unga tjejers behov av fritidsgård med tjejprofil i Hjulsta. Men i rapporten tecknas också en allvarlig negativ utveckling i Hjulsta med problem som hedersförtryck .

Rapporten var klar i januari i år och informerades om på ett medborgarmöte med stadsdelsförvaltningen. Men inte förrän Mitt i, för två veckor sedan, ställde frågor om rapporten diariefördes den.

– Det är den mänskliga faktorn som gjort att den inte diareförd, säger Ditte Westin, stadsdelsutvecklingschef i Spånga-Tensta.

Bör inte rapporten lyftas till politikerna?

– Ja, vi kan lyfta rapporten till nämnden, även om politikerna i området redan är väl medvetna om hur tjejerna i stadsdelen har det.

Märta Lindmark, projektledare för Tjejverkstan i Hjulsta, har tagit fram rapporten.

– Jag tycker att det är väldigt märkligt att rapporten inte lyfts. Hade det varit en annan stadsdel så hade man reagerat väldigt starkt.

Även politikerna i stadsdelen tycker att det är anmärkningsvärt.

– Vi skulle självklart ha fått rapporten. Informationen är viktig för hur vi bedriver politik i området, säger Ole Jörgen Person (M), vice ordförande i stadsdelsnämnden.

Även majoriteten är förvånade.

– Det vore bra att få veta var den fastnat, säger Anna Jonazon (S), ledamot i nämnden.