På årets sista kommunfullmäktige klubbades det nya Mittenstyrets budgetförslag. Det var en stram budget som präglades av det ekonomiska läget, vilket Mitt i Huddinge tidigare berättat om. Styret satsar 30 miljoner kronor på att anställa fler lärare, men inga uppräkningar gjordes för höjda löner, vilket kritiserades av oppositionsrådet Daniel Dronjak (M).

– Det är nolluppräkningar till alla verksamheter, det man tidigare kallade för nedskärningar i välfärden. Jag kan inte hitta ett bättre uttryck än hyckleri, så illa tycker jag att det är, har han tidigare sagt till Mitt i.

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Drevvikenpartiet lade senare ett gemensamt budgetförslag, en så kallad skuggbudget.

Lika mycket till skolan

Det finns en del likheter mellan Mittenstyrets budget och oppositionens. De blålila gör inte heller några uppräkningar för löneökningar. Och de vill lägga lika mycket pengar på skolan, 30 miljoner öronmärks för att anställa fler lärare.

Men de vill även satsa 14 miljoner på fler förskollärare, vilket är nästan dubbelt så mycket som de styrande partierna.

Det nya styret skruvar ner resultatmålet till 1 procent till följd av de tuffa ekonomiska tiderna. Men de blålila behåller målet på 2 procent i sitt budgetförslag. Samtidigt vill de sänka skatten med 20 öre 2025. 

Det här ska finansieras genom effektiviseringar av den centrala administrationen och genom ökad utdelning från de kommunala bolagen, alltså att man tar ut mer pengar från dem.

I Mittenstyrets budget fasas utdelningarna från Huge ut de närmaste åren. Vinstpengarna ska i stället vara kvar i bolaget och gå till upprustningar av bostadshusen.