Blå huset kan komma att ingå i Campus Tensta Foto: Arkiv

Blå husets framtid är oviss

Stadsdelsförvaltningen avslutar avtalet med Stadsmissionen som driver Blå huset. – Vi kan inte låta samma typ av avtal fortsätta rulla på, det finns också brister i verksamheten, säger Per Kjellander, stadsdelsdirektör i Spånga – Tensta. Nu vill man istället se över möjligheten att Blå huset ska ingå i Campus Tensta.

  • Publicerad 14:46, 17 sep 2018

I början av året valde stadsdelsförvaltningen i Spånga – Tensta att inte förlänga kontraktet med Stadsmissionen, som sköter driften av fritidsgården Blå huset i Tensta.

Kontraktet kommer att upphöra år 2020.

Brister i verksamheten

Fritidsgården riktar sig till unga mellan 13 och 20 år.

– Det finns brister i befintligt avtal och i verksamheten. Varken vi eller Stadsmissionen tycker att man bara kan låta verksamheten rulla på med ett åtta år gammalt kontrakt, säger Per Kjellander, stadsdelsdirektör i Spånga – Tensta.

Bristerna består bland annat i att verksamheten inte når de identifierade målgrupperna, tjejer, nyanlända, funktionshindrade och hbtq-personer. De träningsmöjligheter som ska erbjudas har inte uppfyllts eftersom gymmet är borttaget och tillgången till datorer har inte uppfyllts enligt avtal.

Fritidsgården är viktig för unga i området

Per Kjellander, stadsdelsdirektör.

– Nu finns det tre vägar att gå, lägga ner verksamheten, driva i egen regi eller ha en ny upphandling. Lägga ned känns inte som ett bra alternativ.

Varför får de fortsätta fram till 2020 om ni inte är nöjda och det finns brister i verksamheten? 

– De har vidtagit en del åtgärder under våren 2018 och vi och Stadsmissionen är överens om att vi ska ha ett nära samarbete under kvarstående ett och ett halvt året, som kontraktet sträcker sig. Och fritidsgården är viktig för unga i området.

Stadsdelen kommer också att använda trygghetsmedel på 1,8 miljoner kronor till verksamheten kommande år, enligt honom.

”Varit mycket problem”

– Det har varit mycket problem där under åren och Blå huset är ett svagt varumärke och vi vill ha något annat på sikt, säger Per Kjellander, stadsdelsdirektör i Spånga-Tensta.

Stadsmissionen har ansökt om idéeburet partnerskap (IOP) med stadsdelen, men enligt förvaltningen så bör ansökan avslås eftersom de inte uppfyller kraven. Dels krävs ekonomisk insats från båda parter, dels är verksamheten sedan tidigare upphandlad och det skulle innebära ett brott mot lagen om offentlig upphandling med IOP.

Bli del av Campus Tensta

Nu vill man istället att Blå huset där bland andra kulturskolan har sin verksamhet ska bli en av tre byggnader i Campus Tensta.

– Vi vill att man ser över de möjligheterna. I nuvarande planer består Campus Tensta av två byggnader som tidigare varit Tensta gymnasium. Vi vill att Blå huset ska bli huskropp nummer tre där bland andra fritidsgården och kulturskolan kan ingå, säger Per Kjellander.