Blå huset i Tensta. Foto: Anna Z Ek

Blå huset ser över låsrutiner efter vapenfynd

I måndags hittades ett automatvapen på fritidsgården Blå huset i Tensta. Vapnet låg gömt i ett låst rum. Fritidsgården har öppet som vanligt. Kulturskolan stoppade tillfälligt verksamheten men skyddsstoppet hävdes på onsdagen.

  • Publicerad 12:08, 23 maj 2018

Det var i måndags som ett automatvapen av typen MP5 hittades i ett låst utrymme inne på fritidsgården Blå huset i Tensta.

– Vapnet var gömt i ett låst utrymme, så ingen hade direkt tillgång till det. Vi ser det som en isolerad händelse, och det finns ingen hotbild mot fritidsgården eller mot personalen. Det verkar vara nycklar på vift, så Blå huset borde se över låsen, säger Frida Nordlöf på Järvapolisen.

Tagit vapnet i beslag

Polisen har tagit automatvapnet i beslag och ska göra en teknisk undersökning av det. Brottsrubriceringen är brott mot vapenlagen.

– Än så länge finns ingen misstänkt, säger Frida Nordlöf.

Per Kjellander, stadsdelsdirektör i Spånga-Tensta, säger att det är en allvarlig händelse, men att fritidsgården har öppet som vanligt.

Har bytt lås

– Vi har en kontinuerlig dialog med polisen och fritidsgården. Vi bedömer att verksamheten kan fortsätta som vanligt. Däremot har vi tidigarelagt vissa låsbyten och sett över rutinerna på hur man stänger och öppnar lokalerna, säger han.

Kulturskolan som håller hus i lokalerna stoppade tillfälligt all verksamhet, men enligt SVT hävdes skyddsstoppet på onsdagen.

– Vi ser allvarligt på händelsen. Mer än så vill jag inte uttala mig i nuläget, säger Anders Elers Ivarsson, tillförordnad chef för Kulturskolan.

Mitt i försöker att nå fritidsgårdens chef för en kommentar.