Tindra von Granitz spelar trummor i Danderyds kulturskola. "Jag gör det för att det är kul”, säger hon. Lärare är Mats Apel. Foto: Stefan Källstigen

Bistrare tider väntar många kulturskolor i länet

Länets kulturskolor får det allt tajtare. Hälften får mindre resurser 2020, visar Mitt i:s kartläggning. Danderyd och Salem drabbas hårdast. – Det blir 100 elevplatser färre nästa år, säger tf kulturskolechef Sie Elming i Danderyd.

  • Publicerad 04:55, 2 dec 2019

2020 blir ett kärvt år för Danderyds kulturskola. Budgeten krymper med 800 000 kronor (från 8,2 miljoner 2019) när den förlusttyngda kommunen måste spara.

– Det är tufft. Det vi kan spara in på är lärartjänster. Vi drar ner två års-arbetare. Det gör att det blir 100 elevplatser nästa år, säger tf kulturskolechef Sie Elming.

Mindre budget även i Salem

En rejäl minskning blir det också i Salem. Där minskar budgeten med 575 000 kronor (från 4,65 miljoner 2019). Dessutom pausas den påbörjade sänkningen av terminsavgiften (i dag 1 000  kr), som var tänkt att ske stegvis under flera år i rad.

– Vi vill att så få elever som möjligt drabbas och har börjat se över kursutbudet och utformningen av lektionerna, utifrån det. Det kan bli fler elever i vissa grupper, till exempel, säger kulturskolechefen Pernilla Söderblom, och tillägger:

– Personalen är vår absolut största kostnad, men vi ska försöka hitta nya sätt att arbeta på så att vi inte behöver minska den.

Det är fullt ös när streetdansare i Salems kulturskola övar inför uppvisningen i Murgrönan den 11 december. Längst fram dansar Lova Eriksson, Hilma Sjödin och Linn Hanson. ”Jag har dansat i hela mitt liv. Det är så skönt att komma hit efter skolan och bara släppa loss”, säger Hilma.  Foto: Åsa Sommarström

Budgetar gröps ur

Danderyd och Salem är de kommuner i Stockholms län där kulturskolan får störst nedskärningar 2020, visar Mitt i:s kartläggning. Men många andra får det också tajtare.

Hälften av kulturskolorna svarar att de får mindre resurser 2020. Åtta får ett ökat budgetanslag – som dock gröps ut av höjda kostnader.

De allra flesta får ingen kompensation alls för ökade priser och löner.

– 2020 får vi ingen uppräkning av budgeten, vi ska klara löneökningar och andra kostnadsökningar ändå. Det är en skillnad mot tidigare. Vi är vana vid att få en uppräkning för halva löne- och prisökningen, säger Jerker Axelsson, kulturskolechef i Vallentuna.

Genom att arbeta effektivt, spara in på administration och vara försiktiga med inköp och andra utgifter försöker de kulturskolor som får stramare budgetar att undvika att dra ner på elevverksamheten.

Stora musikalgruppen i Vallentuna kulturskola sjunger Amazing grace, ackompanjerad av läraren Susanne Briger. Foto: Åsa Sommarström

Täby privatiserar mer

Täby kulturskola sticker ut. Här förstärks budgeten med 3,6 miljoner kronor, pengar som går till en omdebatterad omstöpning.

Den 1 januari 2020 läggs den individuella undervisningen i den förlusttyngda kommunala musikskolan ner. Nio lärare har sagts upp och flera sagt upp sig själva.

Eleverna hänvisas till någon av de fyra privata musikskolor som kommunen upphandlat. Kvar i kommunal regi blir gruppundervisning i musik, teater och konst.

– Vi gör det här för att bryta en negativ trend med minskande intresse för musikskolan. Vi har lyssnat av vad ungdomarna vill ha och har fått svaren att det ska vara kul och roligt i kulturskolan, och att man vill kunna träffa kompisar där. Nu gör vi den mer elevfokuserad. Och mitt hopp är att de privata aktörerna gör den individuella undervisningen mer attraktiv, säger kulturskolechefen Lisbet Säll.

11-åriga Clara Elander Uddhammar, spelar tvärflöjt i Täby kulturskola. Lärare är Margaretha Persson Staf. Foto: Hanna Lilja

Störst budget i Nacka

I Nacka kommun är privatiseringen fullt genomförd. Där införde politikerna ett kundvalssystem för 12 år sedan, inom musikskolan. Hösten 2018 infördes modellen för hela kulturskolan. Den innebär att Nackas barn och unga kan välja mellan 13 auktoriserade kulturskolor – en kommunal och tolv privata. Varje kulturskola får en kulturcheck av kommunen, för varje elev som antas.

– Det är inget system kommunen tjänar pengar på. I stället har kostnaden för kulturskolan ökat markant sedan kulturvalet infördes. Det är en princip i Nacka kommun, att ha konkurrens genom upphandling och kundval, säger Anders Mebius, som tillägger att systemet gör att det i princip inte finns några väntetider till kurserna.

Nacka kundval kulturskola har en årlig budget på runt 40 miljoner kronor, och är en av de kommuner i landet som lägger ner mest pengar på kulturskolan, sett till antalet invånare.

Dystrare svar i år

Det är inte bara i Stockholms län kulturskolorna har det kärvt. 40 procent av landets kulturskolor förväntar sig besparingar under de närmsta fyra åren, enligt en enkät som Kulturskolerådet gjorde i början av hösten. Svaren är betydligt dystrare än ett år tidigare, då endast 7 procent av kulturskolorna befarade åtstramningar.

Förändringen är alarmerande, anser Kulturskolerådets generalsekreterare Torgny Sandgren.

– Det är en allvarlig signal, som hänger samman med att många kommuner går med förlust. Det har i sin tur generellt med demografi att göra. Andelen barn, unga och äldre blir fler medan de yrkesverksamma, som betalar skatt, blir färre, säger han.

14 befarar nedläggning

I Stockholms län befarar inga kulturskolor en nedläggning. I riket gör 14 kulturskolor det, enligt enkäten. Torgny Sandgren tycker att en kulturskolelag borde stiftas, för att säkra att kulturskolor finns för alla barn och unga i landet.

– Vi delar kulturskoleutredningens slutsats att en lag vore bra, och driver den frågan. Det är inte rimligt att barns tillgång till en kulturskola är beroende av var barnet bor. Tyvärr är det svårt att hitta en politisk vilja till det, säger han.

Fakta

Så förändras budgetanslaget till länets kulturskolor 2020

Om det inte anges får kulturskolorna ingen kompensation för ökade priser och löner, vilket urholkar budgetarna. En oförändrad budget eller liten ökning blir då i praktiken en minskning.

Botkyrka

Oförändrad (ca 19 milj kr 2019). Kompensation för pris- och löneökningar.

Danderyd

Minskning med 800 000 kr (8,2 milj kr 2019).

Ekerö

Minskning med 100 000 kr (7 milj 2019).

Haninge

Minskning med 300 000 kr (drygt 12 milj kr 2019). Kompensation för pris- och löneökningar.

Huddinge

Oförändrad (12 milj kr 2019). Kompensation för pris- och löneökningar.

Järfälla

Oförändrad (16,7 milj kronor 2019).

Lidingö

Minskning med 200 000 kr (13,5 milj kr 2019).

Nacka

Oförändrad (40 milj kr 2019).

Norrtälje

Ökning med 260 000 kr (15,64 milj kr 2019)

Nykvarn

Oförändrad (3,8 milj kr 2019). 

Nynäshamn

Ej klart (7,5 milj kr 2019)

Salem

Minskning med 575 000 kr (4,65 milj kr 2019). Kompensation för pris- och löneökningar.

Sigtuna

Ej klart (ca 10,2 milj 2019). Kompensation för ökade löner.

Sollentuna

Ökning med 600 000 kr (16 milj 2019).

Solna

Ökning med 176 000 kr (17,6 milj kr 2019).

Stockholm

Ökning med 15 milj kr (177,9 milj kronor 2019).

Sundbyberg

Ej klart (18, 4 milj kronor 2019).

Södertälje

Minskning med 660 000 kr (23,6 milj kr 2019).

Tyresö

Ökning med 443 000 kronor ( 9,7 milj kr 2019). Delvis kompensation för pris- och löneökningar.

Täby

Ökning med 3,6 milj kr (15 milj kr 2019). Större delen går till en stor omorganisation.

Upplands Väsby

Oförändrad (11 milj kr 2019).

Upplands-Bro

Ökning med 2,4 milj kr (7,3 milj kr 2019). Pengarna går till att införa kulturchecksystem.

Vallentuna

Oförändrad (14,7 milj kr 2019).

Vaxholm

Trolig ökning, budget ej klar (4,2 milj kr 2019).

Värmdö

Trolig minskning, budget ej klar (15,2 milj kr 2019).

Österåker

Ej klart  (10,8 milj kr 2019).

Källa: Kulturskolorna
Visa merVisa mindre